A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 67852-2016

Normál nézet megjelenítése

27/02/2016    S41

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2016/S 041-067852

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Címzett: Várady Csaba, főosztályvezető
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +361 7955014
Fax: +36 17950251

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kef.gov.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés őrzési feladatok ellátására és recepciós szolgáltatás nyújtására a KEF mindenkori ellátási és/vagy üzemeltetési körébe tartozó ingatlanokban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 23: Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
A teljesítés helye: Magyarország: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Kecskemét, Szeged.

NUTS-kód HU101 Budapest,HU221 Győr-Moson-Sopron,HU231 Baranya,HU331 Bács-Kiskun,HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén,HU321 Hajdú-Bihar,HU333 Csongrád

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Tárgya: Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása a KEF mindenkori ellátási és/vagy üzemeltetési körébe tartozó ingatlanokban.
Mennyisége: Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása az Ajánlatkérő mindenkori ellátási és/vagy üzemeltetési körébe tartozó ingatlanokban: az ajánlattételi felhívás időpontjában az érintett objektumok száma: országosan 30 objektum. Az Ajánlatkérő által üzemeltetett ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán összességében + 30 %-kal változhat.
Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása:
I. Recepciós szolgáltatás nyújtása:
1. recepciós feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban: 9 fő, 38 532 óra/év;
2. recepciós feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 18 fő, 20 640 óra/év;
3. recepciós feladatok ellátása munkanapokon 10 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával, telefonos feladatok ellátásával: 2 fő, 6 336 óra/év;
II. Őrzési (személy- és vagyonvédelmi feladatok) ellátása:
— járőri feladatok (1/1 és 3.) folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 31 fő, 267 800 óra/év,
— járőri feladatok (1/2) folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 3 fő, 23 328 óra/év,
— járőri feladatok (1/3) folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban, röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló) kezelésének ismeretével: 6 fő, 61 488 óra/év,
— diszpécseri feladatok (1/4) folyamatos ellátása 24 órás szolgálatban: 3 fő, 26 448 óra/év,
— járőri feladatok (1/5) folyamatos ellátása kutyával, 24 órás szolgálatban: 1 fő, 100 óra/év,
— járőri feladatok (1/6) folyamatos ellátása fegyveresen, 24 órás szolgálatban: 1 fő, 8 928 óra/év,
— garázsszolgálati feladatok (1/7) folyamatos ellátása, 24 órás szolgálatban: 2 fő, 14 400 óra/év,
— járőri feladatok (2/1) ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 4 fő, 20 112 óra/év,
— járőri feladatok (2/2) ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban, alapfokú angol nyelvvizsgával: 1 fő, 100 óra/év,
— járőri feladatok (2/3) ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban, röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló) kezelésének ismeretével: 8 fő, 25 344 óra/év,
— kísérői feladatok (2/4) ellátása munkanapokon 12 órás szolgálatban: 1 fő, 3 312 óra/év,
— teherporta szolgálati feladatok (2/5) ellátása munkanapokon, 12 órás szolgálatban: 3 fő, 9 504 óra/év,
— parkoló őri feladatok (2/6) ellátása munkanapokon, 12 órás szolgálatban: 4 fő, 12 480 óra/év;
III. Egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása: eseti jellegű vagyonőri feladatok ellátása, jellemzően:
— rendezvénybiztosítási feladatok ellátása fegyver nélküli vagyonőrrel (4/2): 5 fő, 1 000 óra/év,
— pénzszállítás biztosítása fegyveres vagyonőrrel (4/1): 1 fő, 50 óra/év,
— különleges esetekben azonnali vagyonőrzés biztosítása (4/2): 5 fő, 1 000 óra/év.
Az új épületek bevonásával illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszám is változhat. A teljes mennyiség a szerződés időtartama alatt összességében legfeljebb + 30 %-kal változhat.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79710000 Biztonsági szolgáltatások, 79713000 Őrzési szolgáltatások, 79992000 Recepciós szolgáltatások, 79715000 Járőrözési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 102 361 040 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása

A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. Az ellenszolgáltatás nettó összege. Súlyszám 60
2. Szakmai ajánlat: 2.1 A szerződés keretében a személyes vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége). Súlyszám 20
3. Szakmai ajánlat: 2.2 Az alszempont szerinti szakmai ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei az ajánlattételi dokumentációban kerülnek részletezésre.. Súlyszám 20
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Megbízási szerződés őrzési feladatok ellátására és recepciós szolgáltatás nyújtására a KEF mindenkori ellátási és/vagy üzemeltetési körébe tartozó ingatlanokban
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
28.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Pfm Biztonsági és Szolgáltató Kft.; Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – közös ajánlattevő
Postai cím: (Pfm Biztonsági és Szolgáltató Kft.); 1117 Budapest, Budafoki út 111. (Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.); 1111 Budapest, Fehérvári út 126–128.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 419 417 648 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 102 361 040 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
a) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése a nyertes ajánlattevő esetében a konzorcium vezető tagjának (Pfm Biztonsági Szolgáltató Kft.) nyilatkozata szerinti minősítés: kisvállalkozás.
A közös ajánlattevők másik tagjának a (ValtonSec Kft.) Kkvt. szerinti minősítése: középvállalkozás.
b) Az ajánlattevők neve és címe:
1. Ajánlattevő neve: Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt., ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2.;
2. Ajánlattevő neve: Pfm Biztonsági és Szolgáltató Kft., Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – közös ajánlattevők, ajánlattevő címe: (Pfm Biztonsági és Szolgáltató Kft.) 1117 Budapest,Budafoki út 111.,
(Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) 1111 Budapest, Fehérvári út 126–128.;
3. Ajánlattevő neve: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft., T.A.X. Team Security Kft. – közös ajánlattevők, ajánlattevő címe: (Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.:) 1073 Budapest, Erzsébet krt. 28. I/2.;
(T.A.X. Team Security Kft.) 1092 Budapest, Erkel u. 6., II. em. 4.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (2)–( 7) bekezdése szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.2.2016