TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 67942-2018

14/02/2018    S31    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services

2018/S 031-067942

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Helsingin kaupungin asunnot Oy
2379058-6
Viipurinkatu 2
Helsinki
00510
Finland
Contact person: Jussi Isoaho
Telephone: +358 947667409
E-mail: hankinnat.etela@hekaoy.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: http://www.hekaoy.fi

Address of the buyer profile: http://www.hekaoy.fi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=150332&tpk=525236dd-fdf2-4944-b449-8575f8bcf863
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Helsingin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vahinkokartoitukset, kuivaustyöt ja JVT-työt

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tarjouspyyntö sisältää vahinkokartoitukset ja koneelliset kuivaukset sekä JVT-työt. LIsäksi tarjoajan on annettava hinta edellä mainittujen töihin liittyvistä purkutöistä.

Urakoitsija voi tarjoja kaikkia kolmea osaa tai jotain kolmesta osasta:

- JVT-työt

- Kosteutuskartoitus ja kuivaus

- Purkutyöt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

JVT-työt

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90600000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

JVT-työtarjouksen kaikki työsuoritteet tarjotaan yksikköhintoina. Lisäksi tulee tarjota työnjohdon tuntihinnat, tuntityönä suoritettavien lisätöiden tuntihinta sekä päivystyksen lisähinta prosenttiyksikkönä. Matkakustannukset tulee sisällyttää tuntihintaan. Tarjoajan tulee tarjota ympärivuorokautinen päivystys sekä ilmoittaa päivystyksen vasteaika tarjouslomakkeella, sille varatussa kohdassa. Päivystyksen laskutuksessa tullaan sopimuksen solmimisen jälkeen käyttämään tarjouksen mukaisia hintoja, joihin lisätään päivystyksen lisähinta.

Tarjoajan tulee täyttää asiakirjoissa ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankintalain mukaiset pakolliset ja harkinnanvaraiset soveltuvuusehdot. Tarjoajan tulee olla Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsen.

Työn suorittajalla tulee olla käytettävissään työtehtävien suorittamiseen vaadittavat työvälineet, mukaan luettuna henkilökohtaiset suojaimet. Tilaaja ei vastaa välineiden hankinnasta, puhdistuksesta tai huollosta syntyvistä kustannuksista.

Työn suorittaja vastaa työhön käytettävän henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja perehdyttämisestä kyseiseen työtehtävään.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ks. Sopimusluonnos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kosteutuskartoitus ja kuivaus

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää seuraavat toimenpiteet:

- Kosteuskartoitus (yksikköhinta, tarjotaan hinta per asunto, matkakustannukset sisällytettävä yksikköhintaan):

- kohteessa suoritettava pintakosteudenosoittimella suoritettu kartoitustyö sisältäen mahdolliset kalusteiden siirrot ja pienet rakenneavaukset, mittaustyön sekä dokumentoinnin,

- kirjallinen raportti.

- Porareikämittaus (yksikköhinta, tarjotaan hinta per asunto, matkakustannukset sisällytettävä yksikköhintaan):

- kohteessa suoritettava työ sisältäen mahdolliset kalusteiden siirrot ja pienet rakenneavaukset, mittaustyön sekä dokumentoinnin,

- mittauspisteitä 2 kpl per asunto (mahdolliset lisämittauspisteet laskutetaan yksikköhinnoilla),

- kirjallinen raportti.

- Pintakuivaus:

- laskennassa käytettävä kuivausaika 14 vrk,

- aloitus- ja lopetusmittaukset,

- tarvittava kuivauskalusto, suojaustarvikkeet mukaan luettuna,

- jälkien siivous,

- kirjallinen raportti.

- Eristetilakuivaus:

- laskennassa käytettävä kuivausaika 14 vrk,

- aloitus- ja lopetusmittaukset,

- tarvittava kuivauskalusto, suojaustarvikkeet mukaan luettuna,

- jälkien siivous,

- kirjallinen raportti.

Yksikköhintoina tulee antaa porareikämittauspisteen ja viiltomittauspisteen yksikköhinnat, purkutyön ja työnjohdon tuntihinnat, tuntityönä suoritettavien lisätöiden tuntihinta ja päivystyksen lisähinta prosenttiyksikkönä. Matkakustannukset tulee sisällyttää em. yksikköhintoihin. Porareikämittauspisteen ja viiltomittauspisteiden yksikköhintojen tulee pitää sisällään yhden (1) mittauspisteen koko työkustannus mittauksen aloittamisesta tuloksen lukemiseen sekä raportointi. Tarjoajan tulee tarjota ympärivuorokautinen päivystys sekä ilmoittaa päivystyksen vasteaika sille varatussa kohdassa. Päivystyksen laskutuksessa tullaan sopimuksen solmimisen jälkeen käyttämään tarjouksen mukaisia hintoja, joihin lisätään päivystyksen lisähinta. Yksikköhinnoista vain purkutyön ja työnjohdon tuntihintoihin lisätään päivystyslisä.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ks. Sopimusluonnos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Purkutyöt

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

Vahinkoihin liittyvät purkutyöt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ks. Sopimusluonnos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ks. ESPD-kohta.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/03/2018
Local time: 09:00
Place:

Heka Etelä Oy, Pasilanraitio 5, Helsinki

Information about authorised persons and opening procedure:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2018