Tjänster - 67956-2019

12/02/2019    S30    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Umeå: Laboratorietjänster

2019/S 030-067956

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Umeå kommun
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Kontaktperson: Rickard Fredriksson
Telefon: +46 90-161596
E-post: rickard.fredriksson@umea.se
Fax: +46 90-161568
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umea.se

Upphandlarprofil: http://www.e-avrop.com/umea

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster 2018

Referensnummer: 18025
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar leverans av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, badvatten, sediment, slam samt livsmedel för kommuner och kommunala bolag i Västerbotten och Ångermanland.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar leverans av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, badvatten, sediment, slam samt livsmedel för kommuner och kommunala bolag i Västerbotten och Ångermanland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 171-388640
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster 2018

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
556152-0916
Box 1083
Linköping
581 10
Sverige
Telefon: +46 73-6338316
E-post: upphandling@alcontrol.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 236 368.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/02/2019