Diensten - 67981-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kiel: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 030-067981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Land Schleswig-Holstein, vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Gartenstraße 6
Kiel
24103
Duitsland
Telefoon: +49 431-599-1473
E-mail: andre.schwarz@gmsh.de
Fax: +49 431-599-1465
NUTS-code: DEF

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gmsh.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bauen, Bewirtschaften, Beschaffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung für diverse Liegenschaften in Schleswig-Holstein

Referentienummer: 2018/S 186-420183
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhaltsreinigung für 21 Liegenschaften, aufgeteilt in 14 Losen, mit einer Gesamtreinigungsfläche von 52 598,90 m2

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 221 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haart

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neumünster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaft mit einer Gesamtreinigungsfläche von 9 843,60 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boostedt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Boostedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaft mit einer Gesamtreinigungsfläche von 4 780,32 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neumünster

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neumünster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaft mit einer Gesamtreinigungsfläche von 5 030,68 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elmshorn

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elmshorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 3 921,97 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pinnberg-Norderstedt

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pinnberg-Norderstedt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 3 359,16 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uetersen-Wedel

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uetersen-Wedel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 1 745,23 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niebüll

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Niebüll

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 3 872,33 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bad Segeberg

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bad Segeberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 1 687,14 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lübeck

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lübeck

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaft mit einer Gesamtreinigungsfläche von 1 558,81 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flensburg

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Flensburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 152,99 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Süderbrarup

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Süderbrarup

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 117,05 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wentorf bei Hamburg

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wentorf bei Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 199,26 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kiel I

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kiel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für zwei Liegenschaften mit einer Gesamtreinigungsfläche von 13 083,25 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kiel II

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kiel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung für eine Liegenschaft mit einer Gesamtreinigungsfläche von 3 247,11 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresstunden / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-394823
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Haart

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nils Bogdol GmbH
Bahnhofsallee 1
Holdorf
49451
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Boostedt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Karl Zeuschner GmbH & Co.KG
Friedrich-Rauers-Straße 10
Bremen
28195
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Neumünster

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bogdol Gebäudemanagement GmbH
Dorfstraße 28
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Elmshorn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Klarsicht Glas-und Gebäudereinigungs GmbH
Käthe-Kruse-Weg 7
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Pinneberg-Norderstedt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bogdol Gebäudemanagement GmbH
Dorfstraße 28
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Uetersen-Wedel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bogdol Gebäudemanagement GmbH
Dorfstraße 28
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Niebüll

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BID GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 65
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Bad Segeberg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Klarsicht Glas-und Gebäudereinigungs GmbH
Käthe-Kruse-Weg 7
Itzehoe
25524
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Lübeck

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nils Bogdol GmbH
Bahnhofsallee 1
Holdorf
49451
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Flensburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Süderbrarup

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Wentorf bei Hamburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Kiel I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Spiegelblank Reinigungsunternehmen
Seekoppelweg 9
Kiel
24113
Duitsland
NUTS-code: DEF
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Kiel II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nils Bogdol GmbH
Bahnhofsallee 1
Holdorf
49451
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
Telefoon: +49 4319884640
Fax: +49 4319884702
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabeprüfstelle Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR,Fachbereich 812
Gartenstraße 6
Kiel
24103
Duitsland
Telefoon: +49 4315991112
Fax: +49 4315991119
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Herr Andre Schwarz
Gartenstraße 6
Kiel
24103
Duitsland
Telefoon: +49 4315991473
E-mail: andre.schwarz@gmsh.de
Fax: +49 4315991465
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019