Paslaugos - 67998-2019

12/02/2019    S30    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Belgija-Liežas: Narų paslaugos

2019/S 030-067998

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Direction des voies hydrauliques de Liège
Nacionalinis registracijos Nr.: 0316.381.138_514124
Adresas: Rue Forgeur 2
Miestas: Liège
NUTS kodas: BE332
Pašto kodas: 4000
Šalis: Belgija
El. paštas: michel.lambotte@spw.wallonie.be
Telefonas: +32 42208734
Faksas: +32 42208727

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332471

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Prestations de plongée, de repêchage et d'évacuation de véhicules immergés dans les voies navigables, de contrôle et de réparation aux ouvrages

Nuorodos numeris: SPW-DO261-O2.06.01-17L24-F03_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
98363000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Le présent marché a pour objet:

— des prestations de plongée pour le repêchage, l’évacuation en dehors du domaine des voies navigables de véhicules et leur stockage temporaire,

— des prestations de plongée pour le repêchage de tout objet immergé exogène gênant la navigation dans les voies navigables,

— des prestations de plongée pour réparations de petites avaries d’ouvrages d’art et de berges,

— des prestations de plongée pour certaines inspections d’ouvrages d’art.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 79 600.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE33
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Tout le territoire géré par la direction des voies hydrauliques de Liège

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

— prestations de plongée pour le repêchage, l’évacuation en dehors du domaine des voies navigables de véhicules et leur stockage temporaire,

— prestations de plongée pour le repêchage de tout objet immergé exogène gênant la navigation dans les voies navigables,

— prestations de plongée pour réparations de petites avaries d’ouvrages d’art et de berges,

— prestations de plongée pour certaines inspections d’ouvrages d’art.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Au point II.3) Durée du marché ou délai d'exécution, le pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer l'année indiquée comme une année de calendrier.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 030-065434
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
29/06/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hydroscaph SPRL
Miestas: Ohey
NUTS kodas: BE352
Pašto kodas: 5350
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 79 600.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
El. paštas: info@raadvst-consetat.be
Telefonas: +32 22349611

Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Le Médiateur de la Wallonie et de la fédération Wallonie-Bruxelles.
Adresas: Rue Lucien Namèche 54
Miestas: Namur
Pašto kodas: 5000
Šalis: Belgija
El. paštas: courrier@le-mediateur.be

Interneto adresas: www.le-mediateur.be

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: RW-SpW-DGO2-DVHL — Direction des voies hydrauliques de Liège
Adresas: Rue Forgeur 2
Miestas: Liège
Pašto kodas: 4000
Šalis: Belgija
El. paštas: stephan.nivelles@spw.wallonie.be
Telefonas: +32 42208711
Faksas: +32 42208727
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/02/2019