Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68004-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Martin: Lagersystem

2023/S 025-068004

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 248-723135)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Nationale Identifikationsnummer: 00397865
Postanschrift: Malá Hora
Ort: Martin
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 03601
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Pedanová
E-Mail: jana.pedanova@uniba.sk
Telefon: +421 432633204
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.jfmed.uniba.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2918

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poloautomatický depozitár na archiváciu mikroskopických sklíčok a parafínových bločkov (FFPE kaziet)

Referenznummer der Bekanntmachung: JLFUK MT 6-OVO/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42965110 Lagersystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka poloautomatického skladovacieho systému s poloautomatickým systémom obehu políc s vnútornými zakladačmi pre 1,3 milióna kusov mikroskopických sklíčok a 700 tisíc parafínových bločkov (FFPE kaziet), pričom skladovacie jednotky sú navzájom prepojené informačným systémom na správu skladovacích miest. Dodávka predmetu zákazky je súčasťou realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-723135

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: