TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 68014-2018

14/02/2018    S31    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Dänemark-Slagelse: Reinigung und Entleerung von Einlaufschächten

2018/S 031-068014

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Dänemark
Kontaktstelle(n): Laila de Champfleury
Telefon: +45 29124304
E-Mail: lapic@slagelse.dk
NUTS-Code: DK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slagelse.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af brøndsugning

Referenznummer der Bekanntmachung: 330-2016-45141
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90640000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Slagelse Kommune gennemfører hermed et offentligt udbud vedrørende tømning af rendestensbrønde og andre supplerende opgaver, som ligger i naturlig forlængelse af tømningen af rendestensbrønde.

Øvrig information findes i udbudsmaterialet, der kan downloades via EU-supply.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 661 875.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1 - Standardopgaver

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90460000
90641000
90642000
90912000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK
Hauptort der Ausführung:

Slagels Kommune.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Årlig udførelse af opgaverne oplistet:

— Tømning af brønde, herunder rendestensbrønde og tørbrønde,

— Rengøring af karm, riste og dæksler,

— Indberetning af defekte brønde og brøndgods,

— Bortskaffelse af slam m.m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Miljø / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Driftssikkerhed / Gewichtung: 15 %
Preis - Gewichtung: 75 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option på 1*12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2 - Bestillingsopgaver

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90460000
90641000
90642000
90912000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK
Hauptort der Ausführung:

Slagelse Kommune.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udførelse af opgaverne oplistet sker på bestilling fra Ordregiver:

— Tømning af brønde, herunder rendestensbrønde og tørbrønde,

— Rengøring af karm, riste og dæksler,

— Indberetning af defekte brønde og brøndgods,

— Bortskaffelse af slam m.m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Miljø / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Driftssikkerhed / Gewichtung: 15 %
Preis - Gewichtung: 75 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option på 1*12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 225-468630
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1 og 2
Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af brøndsugning

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Norva24.dk
Rydagervej 27
Albertslund
2620
Dänemark
NUTS-Code: DK
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 661 875.00 DKK / höchstes Angebot: 5 653 750.00 DKK das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud (Nævnenes hus)
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 70405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 34
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018