TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 68014-2018

14/02/2018    S31    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Slagelse: Gully cleaning and emptying services

2018/S 031-068014

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Denmark
Contact person: Laila de Champfleury
Telephone: +45 29124304
E-mail: lapic@slagelse.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.slagelse.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af brøndsugning

Reference number: 330-2016-45141
II.1.2)Main CPV code
90640000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Slagelse Kommune gennemfører hermed et offentligt udbud vedrørende tømning af rendestensbrønde og andre supplerende opgaver, som ligger i naturlig forlængelse af tømningen af rendestensbrønde.

Øvrig information findes i udbudsmaterialet, der kan downloades via EU-supply.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 661 875.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 1 - Standardopgaver

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90460000
90641000
90642000
90912000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK
Main site or place of performance:

Slagels Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Årlig udførelse af opgaverne oplistet:

— Tømning af brønde, herunder rendestensbrønde og tørbrønde,

— Rengøring af karm, riste og dæksler,

— Indberetning af defekte brønde og brøndgods,

— Bortskaffelse af slam m.m.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Driftssikkerhed / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 75 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på 1*12 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 2 - Bestillingsopgaver

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90460000
90641000
90642000
90912000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK
Main site or place of performance:

Slagelse Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Udførelse af opgaverne oplistet sker på bestilling fra Ordregiver:

— Tømning af brønde, herunder rendestensbrønde og tørbrønde,

— Rengøring af karm, riste og dæksler,

— Indberetning af defekte brønde og brøndgods,

— Bortskaffelse af slam m.m.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Driftssikkerhed / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 75 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på 1*12 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 225-468630
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1 og 2
Title:

Udbud af brøndsugning

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Norva24.dk
Rydagervej 27
Albertslund
2620
Denmark
NUTS code: DK
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 1 661 875.00 DKK / Highest offer: 5 653 750.00 DKK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud (Nævnenes hus)
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 70405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 34
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2018