Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68047-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Bereitstellung von Software

2023/S 025-068047

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 4701126
Postanschrift: Strada: Carol I, nr. 11
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): cosmin ungureanu
E-Mail: cosmin.ungureanu@uaic.ro
Telefon: +40 232201039
Fax: +40 232201117
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uaic.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SERVICII DE LICENTIERE SOFTWARE PENTRU CREARE IMAGINI VECTORIALE in cadrul Proiectului „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii Corpului E a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenznummer der Bekanntmachung: 7101/25.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72268000 Bereitstellung von Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta achizitioneaza servicii de licentiere software pentru creare imagini vectoriale pentru 60 de echipamente in total (cate 1 licenta/echipament), destinate utilizarii de catre 60 de utilizatori diferiti, licente tip academic permanente (aplicație grafică vectorială de standard industrial care permite crearea de sigle, pictograme, desene, tipografie și ilustrații pentru imprimare, web, videoclipuri și mobil), instalare, instruire personal, testare preliminara, participare la receptie si mentenanta pentru 12 luni, in vederea derularii cursurilor si seminariilor pentru aproximativ 2600 de studenti care ar putea sa participe la activitatile didactice planificate in cladirea corpului E a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 11 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr 11 Cladire Corp E - str. Păcurari nr. 9, Municipiul Iași

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Servicii de licentiere software pentru creare imagini vectoriale - pentru 60 de echipamente in total (cate 1 licenta/echipament), destinate utilizarii de catre 60 de utilizatori diferiti, licente tip academic permanente (aplicație grafică vectorială de standard industrial care permite crearea de sigle, pictograme, desene, tipografie și ilustrații pentru imprimare, web, videoclipuri și mobil) instalare, instruire personal, testare preliminara, participare la receptie si mentenanta pentru 12 luni

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul de evaluare – upgrade la orice noua versiune lansata de catre producator, pentru produsul pentru care se asigura licentierea, pe perioada suportului tehnic de 12 luni - Pu / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; Co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est; Codul MySMIS al proiectului 120435

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Clasamentul va fi alcătuit în ordine descrescătoare a numărului de puncte totale obținute prin aplicarea următoarei formule:

Pto = POf + Pu, unde:

Pto - Punctajul total al ofertei depuse;

Pof – Punctajul Ofertei Financiare;

Pu - Punctajul acordat factorului de evaluare upgrade la orice noua versiune lansata de catre producator, pentru produsul pentru care se asigura licentierea, pe perioada suportului tehnic de 12 luni;

Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata câștigătoare.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor vor exista punctaje totale egale, totodată fiind şi cele mai mari, Autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului al cărui punctaj financiar (Pof) este mai mare (ofertantul cu pretul cel mai scăzut).

Dacă și după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale Autoritatea contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, ce va fi transmisă în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obținut.

Se vor transmite Formularul de ofertă şi Centralizatorul ofertei financiare. În cazul în care unul sau toți ofertanții care se regăsesc în această situație nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta inițială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câștigător.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 238-683637
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: http://www.e-licitatie.ro/pub. Instructiuni privind completarea DUAE se regasesc accesand notificarea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Solicitarile de clarificari si ofertele se transmit doar in SEAP!

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http://www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul email-ului pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); Dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max. 40MB, numărul acestora fiind nelimitat.

Durata contractului este compusa din termenul de prestare (60 de zile) la care se adauga 30 de zile pentru termenul de plată.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Postanschrift: Bd.Carol I , nr. 11
Ort: Iasi (Iasi)
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.uaic.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023