TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 68103-2018

14/02/2018    S31    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen

2018/S 031-068103

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Hydryńska
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa w sezonie 2017/2018

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A. 271.105.309.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50230000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i konserwacji ekranów akustycznych na terenie Rzeszowa, obejmującej wszystkie czynności (robocizna i praca sprzętu) przy przeglądzie ekranów, zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości, regulacji elementów ekranów tego wymagających w tym bram, bramek i siłowników, zawiadamianiu Zamawiającego oraz właściwego organu ścigania o uszkodzeniach ekranów akustycznych powstałych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, przestępstw, itp., usuwaniu graffiti, prowadzeniu przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu „Pogotowie utrzymaniowego”, wymianie elementów ekranów akustycznych uszkodzonych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania sił przyrody, itp. wraz z uporządkowaniem terenu, transportem i zagospodarowaniem powstałych odpadów, w tym uszkodzonych lub zniszczonych elementów ekranów akustycznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 495 199.10 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000
45223100
45442180
90690000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonawca realizuje usługę polegającą na:

1. Bieżące utrzymanie ekranów akustycznych, polegające na:

— przeglądzie obu stron ekranów dokonywanym dwa razy w tygodniu,

— pisemnym zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości,

— regulacji elementów ekranów tego wymagających,

— regulacje i konserwacje bram, bramek i siłowników w ekranach,

— zawiadamianiu Zamawiającego oraz właściwego organu ścigania o uszkodzeniach ekranów akustycznych powstałych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, przestępstw, itp,

— 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu „Pogotowie utrzymaniowe” w dni wolne od pracy - soboty, niedziele i święta,

— Wykonawca na każdy kolejny tydzień, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego tygodnia przedstawi wykaz pracowników oraz poda nr telefonu do osoby sprawującej nadzór nad pogotowiem interwencyjnym, telefon powinien być dostępny przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Konserwację ekranów akustycznych, polegającą na:

— usuwaniu graffiti z niezaimpregnowanych powierzchni gładkich – ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu) lub szklanych,

— usuwaniu graffiti z niezaimpregnowanych powierzchni porowatych - np. ekranów trocinozrębkobetonowych,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych typu „zielona ściana” wykonanych: warstwa zewnętrzna z siatki z polietylenu PEHD, warstwa wewnętrzna z powierzchniowo utwardzanej wełny mineralnej w welonie - poprzez zamalowanie farbą w kolorze istniejącego elementu ekranu,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych wykonanych z drewna, betonu oraz podmurówek ekranów wykonanych z betonu poprzez malowanie farbami odpowiednio do drewna i betonu,

— usuwaniu graffiti z powierzchni stalowych ocynkowanych,

— usuwaniu graffiti z ekranów akustycznych wykonanych z aluminium np. kaseta aluminiowa BUDAN H500,

— wykonaniu bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti na powierzchni gładkiej, np. na przeźroczystej płycie akustycznej Poli (metakrylan metylu),

— wykonaniu bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti na powierzchni porowatej, np. z ekranów akustycznych wykonanych z płyt trocinozrębkobetonowych,

— usuwaniu graffiti z zaimpregnowanych powierzchni gładkich – ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu),

— usuwaniu graffiti z zaimpregnowanych powierzchni porowatych - np. ekranów trocinozrębkobetonowych,

— wymiana siatki z polietylenu PEHD,

— malowaniu ekranów np. trocinozrębkobetonowych, drewnianych, aluminiowych znajdujących się w pasie drogowym farbami w kolorystyce istniejących elementów lub kolorem innym wskazanym przez zamawiającego,

— obustronnym myciu wysokociśnieniowym ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu),szklanych, aluminium, typu „zielona ściana”, z paneli trocinozrębkobetonowych oraz podmurówek betonowych w zależności od potrzeb wraz z konstrukcjami (terminy ustalane z inspektorem nadzoru MZD).

W cenę usługi za nakładanie nowej powłoki lakierniczej lub ochronnej wykonawca winien wkalkulować również przygotowanie podłoża do aplikacji materiału.

3. Wymianę elementów ekranów akustycznych uszkodzonych wskutek wypadków drogowych, aktów wandalizmu, działania sił przyrody, itp. wraz z uporządkowaniem terenu, transportem i zagospodarowaniem powstałych odpadów, w tym uszkodzonych lub zniszczonych elementów ekranów akustycznych.

Powyższy opis ze względu na limit znaków jest wersją skróconą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ w rozdziale III (dostępnej pod adresem: bip.erzeszow.pl) oraz w załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena-60 %, okres rękojmi za wady-40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 221-459571
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa w sezonie 2017/2018

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BRUK-MAR F.H.U. Marcin Gąsior
ul. Mieszka I 48, lok. 50
Rzeszów
35-303
Polen
NUTS-Code: PL823
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 812 678.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 495 199.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018