Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 68163-2023

03/02/2023    S25

România-București: Servicii de elaborare de studii

2023/S 025-068163

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 239-689757)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate
Număr naţional de înregistrare: 37423654
Adresă: Strada: Mărăcineanu Valter, cpt., nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010155
Țară: România
Persoană de contact: SMIS 137334 137337 137341 NEXITY BUILD CORPORATION
E-mail: ananp@ananp.gov.ro
Telefon: +40 213058390
Fax: +40 213183834
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ananp.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate în cadrul proiectului cod SMIS 137341

Număr de referinţă: 2/2022/37423654
II.1.2)Cod CPV principal
79311100 Servicii de elaborare de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborarea planuri de management si de informare si publicitate in cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0166, ROSCI0288, ROSPA0154, ROSCI0296 (incluzand rezervatiile naturale 2.796. Padurea Tisa Mare si 2.797. Padurea Silea), ROSCI0343 (incluzand rezervatia naturala 2.323. Padurea Ciornuleasa), ROSCI0420, ROSCI0423, ROSCI0433, ROSCI0442, ROSPA0102, ROSPA0108 (incluzand rezervatiile naturale IV.47. Ostrovul Gasca si B4. Cama - Dinu – Pasarica), ROSPA0146, ROSPA0155”. Cod SMIS 137341.

In cadrul contrractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului:

Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare.

A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora

A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate

A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare.

Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare.

A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare)

A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere)

A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 10 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.

A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 13 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare.

A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.5.Organizarea a 12 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 239-689757

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 09/02/2023
A se citi:
Data: 16/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 09/02/2023
A se citi:
Data: 16/02/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 06/06/2023
A se citi:
Data: 16/06/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: