Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68201-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2023/S 025-068201

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 223-640682)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35850370
Postanschrift: Prešovská
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82646
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Tomáš Kovaľ, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
E-Mail: bvsas@p-m.sk
Telefon: +421 917201411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bvsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

Referenznummer der Bekanntmachung: 071782019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky s názvom "Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami" je:

(i) poskytovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o súkromnej bezpečnosti" v príslušnom gramatickom tvare) a síce:

(i.1) poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), f) a g) zákona o súkromnej bezpečnosti,

(i.2) poskytovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti,

a

(ii) poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti,

za podmienok a v rozsahu uvedenom v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 223-640682

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť; Dátum a čas
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk; Dátum a čas
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmeny v súlade s Oznámením o zmene informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch zo dňa 30.01.2023