Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68209-2023

03/02/2023    S25

Polen-Korczowa: Versicherungen

2023/S 025-068209

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
Nationale Identifikationsnummer: 7922273106
Postanschrift: Korczowa - przejście graniczne
Ort: Korczowa
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-552 Młyny
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Jackowska
E-Mail: korczowa@zopgkor.pl
Telefon: +48 166242550
Fax: +48 166242550
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zopgkor.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zopgkor
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administrowanie przejściami granicznymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Referenznummer der Bekanntmachung: DAE-242/12/I/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w podziale na części:

1) część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego

2) część II: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zamawiającego

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 104 091.71 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Korczowa, Medyka, Budomierz, Jasionka, Krościenko, Werchrata

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie limitów odpowiedzialności / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zamawiającego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66516100 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen
66512100 Unfallversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Korczowa, Medyka, Budomierz, Jasionka, Krościenko, Werchrata

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 223-642112
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
Postanschrift: Rondo I. Daszyńskiego 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-843
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 993 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 104 091.71 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zamawiającego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest „Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18/11/2022 pod numerem 2022/S 223-642112.

W dniu 09/01/2023 zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 2023/S 006-013265.

Zamawiający publikuje ponownie niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w celu sprostowania informacji omyłkowo zawartych w ogłoszeniu pod numerem 2023/S 006-013265.

Sprostowanie dotyczy następujących treści ogłoszenia pod numerem 2023/S 006-013265:

Numer sekcji: V.2.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adres wykonawcy

Zamiast:

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-805

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

Kod pocztowy: 00-805

Powinno być:

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Adres pocztowy: Rondo I. Daszyńskiego 1

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-843

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

Numer sekcji: V.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Zamiast:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 897 635.59 PLN

Powinno być:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 104 091.77 PLN

Uzasadnienie:

Zamawiający, w dniu 04/01/2023 przesłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 09/01/2023 pod numerem 2023/S 006-013265..

Analizując treść tego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Zamawiający dostrzegł omyłkę w sekcji: V.2.3) i V.2.4) polegającą na błędnym podaniu adresu Wykonawcy oraz kwoty zamówienia.

Zamawiający publikując niniejsze ogłoszenie zastosował się do informacji i zaleceń zawartych w treści poczty elektronicznej przesłanej w dniu 30 stycznia 2023 r. z adresu: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu (numer referencyjny 23-065120-001) na adres: korczowa@zopgkor.pl Temat: 23-065120-001 - Odmowa publikacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023