Tjänster - 68217-2019

12/02/2019    S30    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Tandläkarvård och tillhörande tjänster

2019/S 030-068217

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
0201256-6
Toinen linja 4 A
Helsinki
00530
Finland
Kontaktperson: Eeva Rantala
Telefon: +358 503412834
E-post: sote.hankinnat@hel.fi
Nuts-kod: FI1B1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hel.fi/www/sote/fi

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäritasoisten hammaslaboratoriopalvelujen hankinta suun terveydenhuollon erikoishoidon yksikön tarpeisiin

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Erikoishammaslääkäritasoiset hammaslaboratoriopalvelut Pääkaupunkiseudun- ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikön tarpeisiin.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suun erikoishoidon yksikön tarvitsemat hammasteknikkopalvelut.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 192-434927
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: HEL 2018-008242
Benämning på upphandlingen:

Protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäritasoisten hammaslaboratoriopalvelujen hankinta suun terveydenhuollon erikoishoidon yksikön tarpeisiin

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Dentalpoint Oy
2376868-8
Helsinki
Finland
Nuts-kod: FI1B1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
PlusTerveys-Kvalident Oy
0580721-7
Helsinki
Finland
Nuts-kod: FI1B1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Wirodent Oy
0910523-9
Helsinki
Finland
Nuts-kod: FI1B1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/02/2019