Bauleistung - 682261-2022

Submission deadline has been amended by:  73562-2023
09/12/2022    S238

Ungarn-Nyíregyháza: Bauarbeiten

2022/S 238-682261

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15731766215
Postanschrift: Kossuth Tér 1.
Ort: Nyíregyháza
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postleitzahl: 4400
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Erdélyi-Mester Enikő
E-Mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nyiregyhaza.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001879582022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001879582022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Energetikai felújítás és korszerűsítés_Széchenyi

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001879582022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kivitelezési szerződés keretén belül a Széchenyi István Technikum és Kollégium energetikai felújítása és korszerűsítése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szigetelési munkák

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45350000 Maschinentechnische Installationen
45443000 Fassadenarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hauptort der Ausführung:

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

HRSZ.: 777/3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kivitelezési szerződés keretén belül a Széchenyi István Technikum és Kollégium energetikai felújítása és korszerűsítése:

Lapostető hőszigetelése: 3761,72 m2,

Lapostető vízszigetelése: 4227,74 m2,

Homlokzati hőszigetelés: 3524,89 m2,

Nyílászárók: 1316,63 m2,

Akadálymentes mosdó: 1 db.

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF. III.1.3.M.2.a. szerinti (MV-É) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3.Az AF. III.1.3.M.2.c. szerinti (MV-ÉV) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap, kizárólag egész szám ajánlható!) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, támogatási azonosító még nem ismert.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. A jelen ajánlati felhívás (AF) II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritériuma (1. értékelési részszempont): Nettó vállalkozási díj (HUF).

2. A 2. és 3. értékelési szempontok esetében ugyanazon szakember is figyelembe vehető.

3. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve észvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette (a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre a szerződés aláírásától számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

4. A teljesítés AF II.2.7) pont szerinti határideje a munkaterület átadásától számítva.

5. Karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván kikötni. Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk.6:155 §-ban foglaltakra.

A szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint(HUF).

Karakterkorlát miatt a VI.3.19) pont folytatása:

Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosíték összegének terheléséről, vagy az AK

bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerintim felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Napelemes rendszer létesítése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
45315100 Elektrotechnikinstallation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hauptort der Ausführung:

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

HRSZ.: 777/3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kivitelezési szerződés keretén belül a Széchenyi István Technikum és Kollégium energetikai felújítása és korszerűsítése:

napelem: 68.db.

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF. III.1.3.M.2.a. szerinti (MV-É) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3.Az AF. III.1.3.M.2.c. szerinti (MV-ÉV) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap, kizárólag egész szám ajánlható!) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, támogatási azonosító még nem ismert.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. A jelen ajánlati felhívás (AF) II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritériuma (1. értékelési részszempont): Nettó vállalkozási díj (HUF).

2. A 2. és 3. értékelési szempontok esetében ugyanazon szakember is figyelembe vehető.

3. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve észvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette (a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre a szerződés aláírásától számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

4. A teljesítés AF II.2.7) pont szerinti határideje a munkaterület átadásától számítva.

5. Karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván kikötni. Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk.6:155 §-ban foglaltakra.

A szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint(HUF).

Karakterkorlát miatt a VI.3.19) pont folytatása:

Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosíték összegének terheléséről, vagy az AK

bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerintim felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000.

Karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

2.Rész esetében az előlegszámlán kívül, a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan,minden esetben rész-vagy végteljesítés igazolás alapján 2 db részszámlát,valamint 1db végszámlát jogosult benyújtani 25-50 és 100%-os igazolt teljesítés alapján a vállalkozó díj 25-25 és 50%-áról.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel aKbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében irányadóak:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont; év/hó/naptól év/hó/napig) és helye

- sikeres műszaki átadás-átvétellel időpontja (év/hó/nap-ig):

- a szerződést kötő másik fél neve, címe

- az építési beruházás tárgya, mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan

részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ára.

M.2. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembernek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése és M2. szerinti pozíció megjelölésével, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:

Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, továbbá fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját és a nyilvántartási számot is. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi.

Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel /személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember rendelkezni fog a 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakember időben párhuzamos tapasztalatai egyszer kerülnek figyelembe vételre.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget (vagy azzal egyenértékű végzettséget/képzettséget), valamint szakmai tapasztalatot.

A 2. és 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést lehetővé teszi.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Rész tekintetében irányadó:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc évben (96 hónapon) belül megkezdett, építési munkák megvalósítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, mely(ek) tartalmazott legalább 4500 m2 hőszigetelést és/vagy vízszigetelést. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása több referencia összevonásával is teljesíthető.

2. Rész tekintetében irányadó:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc évben (96 hónapon) belül megkezdett, építési munkák megvalósítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, mely(ek) tartalmazott legalább 40 db napelem telepítését. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása több referencia összevonásával is teljesíthető.

1.Rész tekintetében irányadó:

M2.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.c.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

2. rész tekintetében irányadó:

M2.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.c.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér (1-2.Rész von):A nettó váll.díj 1%/nap, max. összege a nettó váll. díj 20%-a,ezt követően az AK jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.AK nem jogosult a meghiúsulási és a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítésére. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke(1-2.Rész von):hibás teljesítéssel érintett rész AK műszaki ellenőre által megállapított nettó értékének az 5,00%-a.Hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra, Ezt követően AK jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani,mely esetekben AK a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér(1-2.Rész von):Ha nyertes AT a szerződés teljesítését megtagadná,vagy a szerződés teljesítése olyan okból,amelyért a Ptk. alapján felelős,meghiúsulna,köteles meghiúsulási kötbért fizetni.AK jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben,amikor jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben nyertes AT hibájából,olyan okból,amelyért felelős,szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően,a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll,vagy azt felmondja.A meghiúsulási kötbér alapja a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás ellenértéke,mértéke a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás ellenértékének 20 %-a.

Jótállás(1-2.Rész): AK által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba-,hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Teljesítési és jóteljesítési biztosíték mértéke (1-2.rész) nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dok.részét képező szerződéstervezet tartalmazza.A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.

Előleg visszafizetési biztosíték(1-2.Rész): az előleg fizetését az AK nem teszi függővé a nyertes AT részéről biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fedezetet biztosító támogatási szerződés adatai nem ismertek (tervezetten TOP_ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program; tervezetten utófinanszírozás, támogatási intenzitás tervezetten 100,000000 %).

Nyertes AT az 1.Rész esetében az előlegszámlán kívül, a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan,minden esetben rész-vagy végteljesítés igazolás alapján 4 db részszámlát,valamint 1db végszámlát jogosult benyújtani 15-30-60-90 és 100%-os igazolt teljesítés alapján a vállalkozó díj 15-15-30-30 és 10%-áról.

A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.

ELŐLEG(1-2.Rész): A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összeg mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forintig biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.

Karakterkorlát miatt folytatva a II.2.14.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/01/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/01/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatok bontása az EKR Rend.15.§-ának (2)bek. és a Kbt.68.§ (1),(1b) és (1c) bek-ei alapján az EKR-ben történik.A bontás

időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bekezdése

szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AK részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

- Felolvasólap

- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)

- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)

- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint

- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is csatolandó)

- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

- NYILATKOZAT üzleti titokról

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

- Egységes európai közbeszerzési dokumentum - ESPD (ajánlatevő/közös ajánlattevők mindegyike/alkalmasság igazolásában részt

vevő alvállalkozó vonatkozásában)

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról

- Nyilatkozat az értékelési részszempont körében megajánlott szakemberről

- Önéletrajz az értékelési részszempont körében megajánlott szakember vonatkozásában (adott esetben)

- Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - (adott esetben)

- Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: - ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető

dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)

- Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

- Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

- Együttműködési megállapodás (adott esetben)

- Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén (adott esetben)

- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

- Fordítások (adott esetben)

- Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

- Nyilatkozat orosz intézkedés miatt hozott korlátozó intézkedések tekintetében (AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll -e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződésre vonatkozó tilalom.

- Referenciaigazolás/ok - M.1.

- Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről - M.2.

- Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

- M2. szakember végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

- M.2.szakember önéletrajza (adott esetben)

- M.2. szakember nyilatkozata rendelkezésre állásról

2. Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

4. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1.Rész esetén:150 000 000,- Ft/esemény, 300 000 000,- Ft/év., 2.Rész esetén: 20 000 000,- Ft/esemény, 40 000 000,- Ft/év. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

5. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg mindkét rész tekintetében.

6. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját az eljárás során alkalmazza.

7. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.

8. FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499, dr. Erdélyi-Mester Enikő 01371

9. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.

10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumok .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikében.

11. A felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

12. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést .

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.

14.Az AF IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap értendő.

15. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

16. 1-2.Rész: Az 1. értékelési szempont : fordított arányosítás a 2.,3. és 4. részszempont: egyenes arányosítás.

17.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT (k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a helyszínen, időpontja: 2022. december 15. 15:00. Találkozás a helyszínen.

19. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött mértéke 1.Rész esetén 5 000 000 HUF, 2.Rész esetén: 500 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/12/2022