Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68351-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Utrecht: Dienstleistungen für verseuchten Boden

2023/S 025-068351

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Provincie Utrecht
Nationale Identifikationsnummer: 59402109
Postanschrift: Archimedeslaan 6
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3584 BA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): T. van der Stelt
E-Mail: inkoop@provincie-utrecht.nl
Telefon: +31 302589111
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.provincie-utrecht.nl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Verwerken grond in zandwinplas HUL in de Elster Buitenwaarden

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90522000 Dienstleistungen für verseuchten Boden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Verwerken/storten van (PFAS-verontreinigde maar voor deze toepassing geschikte) grond (toplaag) uit de Elster Buitenwaarden in de daar gelegen zandwinplas van Het Utrechts Landschap.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 444 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL31 Utrecht
Hauptort der Ausführung:

Elst

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

444.000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

De provincie Utrecht heeft een overeenkomst gesloten met Het Utrechts Landschap op basis van een Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging zoals bedoeld in artikel 2.32 lid 1 sub b onderdeel 2 Aw (mededinging om technische redenen ontbreekt). Deze opdracht ziet op het verwerken van een toplaag-grond uit de Elster Buitenwaarden, in het kader van het natuurherstelproject Elster Buitenwaarden, in de op het projectterrein aanwezige zandwinplas (eigendom van HUL) waarmee deze wordt verondiept.

Het is vanwege technische redenen niet mogelijk concurrentie te stellen voor het afvoeren c.q. verwerken van de afgegraven toplaag a.g.v. bepalingen in de vergunningverlening Wet Natuurbescherming (WNb). Bij de vergunningverlening is een wettelijke normering van toepassing die ziet op de zogenaamde ontwikkelruimte die voor prioritaire gebieden gelden. Bovendien is in december 2021 op basis van een rapport van Arcadis naar aanleiding van de PFAS regelgeving gebleken dat de vrijgekomen grond uit de Elster Buitenwaarden niet voor ieder doel kan worden gebruikt, maar wel geschikt is voor het verondiepen (dempen) van de zandwinplas. Het verondiepen van de zandwinplas was en is (daarnaast) een logische stap om de meest optimale natuurherstelresultaten te kunnen bereiken met een minimale milieubelasting. Door de afgegraven toplaag te verplaatsen naar de zandwinplas van Het Utrechts Landschap (HUL), valt de milieubelasting namelijk binnen de toelaatbare normen (o.b.v. AERIUS calculatie) die zijn toegelaten. Ieder andere wijze van afvoeren van de vrijgekomen grond zou buiten de toegestane normering van de Wet natuurbescherming uitkomen en daarmee het natuurherstelproject in de gekozen vorm (het ontwerp) onmogelijk maken. M.a.w. elk alternatief (qua uitvoerings-/afvoeringswijze) paste niet binnen de maximaal toegestane stikstofdepositie (ontwikkelruimte prioritair gebied).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Verwerken grond in zandwinplas HUL in de Elster Buitenwaarden

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
01/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Het Utrechts Landschap
Postanschrift: Bunnikseweg 39
Ort: De Bilt
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3732 HV
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 444 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 444 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Midden Nederland
Postanschrift: Archimedeslaan 6
Ort: Utrecht
Postleitzahl: 3584 BA
Land: Niederlande
E-Mail: inkoop@provincie-utrecht.nl
Telefon: +31 302583333
Internet-Adresse: http://www.provincie-utrecht.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

20 kalenderdagen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023