Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68372-2023

03/02/2023    S25

Polen-Pobiedziska: Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2023/S 025-068372

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA POBIEDZISKA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 631258572
Postanschrift: Kościuszki 4
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nina Łeptuch-Basa
E-Mail: zp@pobiedziska.pl
Telefon: +48 618977174
Fax: +48 616425994
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pobiedziska.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i administrowanie budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP w roku 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.2721.2.2023.NB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Zarządzanie i administrowanie budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP w roku 2023. Zakres zadania obejmuje - Czynności zarządzania budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP – w rozumieniu art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 376 261.05 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
79211000 Buchhaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zadania obejmuje - Czynności zarządzania budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP – w rozumieniu art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami polegające na: podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP, a w szczególności: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu prawa energetycznego; bieżącego administrowania nieruchomości; utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem; uzasadnionego inwestowania w nieruchomości. w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami., oraz przepisów prawa miejscowego, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

U. prawne : Art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. U. faktyczne: Gmina Pobiedziska (dalej. G.P.) jest Zamawiającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Aktem założycielskim z dnia 24.09.2012r. został powołany Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. (dalej. Z.K.) Został on wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań , tym samym otrzymał status osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka stanowi w 100 % własność G.P., która ma pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności kontrolowanego Z.K. dot. wykonywania zadań powierzonych jej przez G.P. sprawującą kontrolę . W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 012-030631
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i administrowanie budynkami świetlic wiejskich i remiz OSP w roku 2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7773228861
Postanschrift: ul. Poznańska 58
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-010
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 235 934.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 235 934.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023