Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68417-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Helsinki: Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten

2023/S 025-068417

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Työllisyysrahasto
Nationale Identifikationsnummer: 1098099-7
Postanschrift: PL 113
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00181
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Antti Pätiälä
E-Mail: hankinnat@tyollisyysrahasto.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tyollisyysrahasto.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projektikonsultointi

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on taloushallinnon ja sijoitustoiminnan projekteihin liittyvä konsultointi tarpeen mukaan joko asiantuntijan tai projektipäällikön roolissa. Valitun toimittajan kanssa solmitaan puitesopimus palveluiden tuottamisesta.

Projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluvat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi voi pitää sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79412000 Beratung im Bereich Finanzverwaltung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72212442 Entwicklung von Finanzsystemsoftware
72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on taloushallinnon ja sijoitustoiminnan projekteihin liittyvä konsultointi tarpeen mukaan joko asiantuntijan tai projektipäällikön roolissa. Valitun toimittajan kanssa solmitaan puitesopimus palveluiden tuottamisesta.

Projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluvat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi voi pitää sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hankinnan arvioitu arvo neljälle vuodelle on 500 000 euroa (alv. 0 %). Puitejärjestelyn enimmäisarvo neljälle vuodelle on 750 000 euroa (alv. 0 %)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein nichtoffenes Verfahren
Erläuterung:

Työllisyysrahasto on aikaisemmin julkaissut hankintailmoituksen, jonka kohteena olivat taloushallinnon asiantuntijapalvelut (hankintailmoituksen TED-numero 2022/S 005-007889). Hankinnassa oli kyse hankintalain 33 §:n mukaisena rajoitettuna menettelynä toteutettavasta EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta, joka oli jaettu osa-alueisiin. Tarjouskilpailun perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa muodostettiin osa-aluekohtaisesti puitejärjestely asiantuntijapalveluiden tuottamisesta.

Taloushallinnon asiantuntijapalveluiden hankintaan sisältyi osa-alueena 5 projektikonsultointi. Hankintailmoituksen mukaan projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluivat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi pystyi pitämään sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

Osallistumispyynnön osa-alueelle 5 ei saatu osallistumishakemuksia soveltuvuusvaatimukset täyttäviltä tarjoajilta. Ainoan osallistumishakemuksen jättänyt ehdokas suljettiin pois hankintamenettelystä hankintalain 81 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisen eturistiriidan perusteella, koska kyseinen ehdokas toimii hankintayksikön tilintarkastusyhteisönä. Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 134) mukaan osallistumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos asianomainen toimittaja on suljettava pois tai voidaan sulkea pois 80 §:n tai 81 §:n nojalla tai jos se ei täytä hankintayksikön vahvistamia 83 §:ssä tarkoitettuja valintaperusteita.

Näin ollen rajoitettuna menettelynä toteutetussa taloushallinnon asiantuntijoiden hankinnassa ei siten saatu osa-alueen 5 (Projektikonsultointi) osalta soveltuvia osallistumishakemuksia.

Fellowmind Finland Oy Ab täyttää osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, eikä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta. Näin ollen Työllisyysrahastolla on oikeus toteuttaa hankinta suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella Fellowmind Finland Oy Ab:lta.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Projektikonsultointi

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Fellowmind Finland Oy Ab
Nationale Identifikationsnummer: 1560617-9
Postanschrift: Linnoitustie 6
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 02600
Land: Finnland
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 750 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023