Dienstleistungen - 68417-2023

03/02/2023    S25

Suomi-Helsinki: Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat

2023/S 025-068417

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Työllisyysrahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1098099-7
Postiosoite: PL 113
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00181
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Pätiälä
Sähköpostiosoite: hankinnat@tyollisyysrahasto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tyollisyysrahasto.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Projektikonsultointi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79421000 Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on taloushallinnon ja sijoitustoiminnan projekteihin liittyvä konsultointi tarpeen mukaan joko asiantuntijan tai projektipäällikön roolissa. Valitun toimittajan kanssa solmitaan puitesopimus palveluiden tuottamisesta.

Projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluvat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi voi pitää sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79412000 Talousjohdon konsulttipalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72212442 Taloushalllinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
72224000 Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on taloushallinnon ja sijoitustoiminnan projekteihin liittyvä konsultointi tarpeen mukaan joko asiantuntijan tai projektipäällikön roolissa. Valitun toimittajan kanssa solmitaan puitesopimus palveluiden tuottamisesta.

Projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluvat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi voi pitää sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinnan arvioitu arvo neljälle vuodelle on 500 000 euroa (alv. 0 %). Puitejärjestelyn enimmäisarvo neljälle vuodelle on 750 000 euroa (alv. 0 %)

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta
  • Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu rajoitetussa menettelyssä
Selitys:

Työllisyysrahasto on aikaisemmin julkaissut hankintailmoituksen, jonka kohteena olivat taloushallinnon asiantuntijapalvelut (hankintailmoituksen TED-numero 2022/S 005-007889). Hankinnassa oli kyse hankintalain 33 §:n mukaisena rajoitettuna menettelynä toteutettavasta EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta, joka oli jaettu osa-alueisiin. Tarjouskilpailun perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa muodostettiin osa-aluekohtaisesti puitejärjestely asiantuntijapalveluiden tuottamisesta.

Taloushallinnon asiantuntijapalveluiden hankintaan sisältyi osa-alueena 5 projektikonsultointi. Hankintailmoituksen mukaan projektikonsultoinnin tehtäviin kuuluivat mm. Tilaajan projektipäällikkönä toimiminen, prosessijohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa prosessien nopeuttamiseen ja laadun parantamiseen liittyvät tehtävät esim. automatiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä, raportointia kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä koskeviin projekteihin liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi projektikonsultointi pystyi pitämään sisällään myös taloushallinnon substanssiasiantuntijana toimimista projekteissa projektia tukevissa rooleissa.

Osallistumispyynnön osa-alueelle 5 ei saatu osallistumishakemuksia soveltuvuusvaatimukset täyttäviltä tarjoajilta. Ainoan osallistumishakemuksen jättänyt ehdokas suljettiin pois hankintamenettelystä hankintalain 81 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisen eturistiriidan perusteella, koska kyseinen ehdokas toimii hankintayksikön tilintarkastusyhteisönä. Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 134) mukaan osallistumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos asianomainen toimittaja on suljettava pois tai voidaan sulkea pois 80 §:n tai 81 §:n nojalla tai jos se ei täytä hankintayksikön vahvistamia 83 §:ssä tarkoitettuja valintaperusteita.

Näin ollen rajoitettuna menettelynä toteutetussa taloushallinnon asiantuntijoiden hankinnassa ei siten saatu osa-alueen 5 (Projektikonsultointi) osalta soveltuvia osallistumishakemuksia.

Fellowmind Finland Oy Ab täyttää osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, eikä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta. Näin ollen Työllisyysrahastolla on oikeus toteuttaa hankinta suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella Fellowmind Finland Oy Ab:lta.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Projektikonsultointi

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
31/01/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Fellowmind Finland Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1560617-9
Postiosoite: Linnoitustie 6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 02600
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/01/2023