Szolgáltatások - 68419-2018

14/02/2018    S31    - - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2018/S 031-068419

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
AK10772
Ludovika tér 2.
Budapest
1083
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71630000
71356300
71520000
71541000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, VIII. Diószeghy Sámuel utca 38–42. 36009 hrsz ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás megvalósításához kapcsolódó – a 1512/2015. (VII.23.) Korm. határozat szerint – az egyetemi oktatási alapfunkciókat és egyes, az oktatási tevékenység minőségét fokozó kiegészítő funkciókat is magába foglaló komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

— Komplex műszaki lebonyolítás (beleértve a külső közműveket),

— A kiviteli tervek szakmai folyamatos felülvizsgálata, véleményezése,

— Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások,

— Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,

— A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése.

A Jótállási Időszak alatt rendelkezésre állási kötelezettség az építkezéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Jótállással kapcsolatos feladatok.

Megbízott az üzemeltető által összeállított 12 (tizenkettő), illetve 36 (harminchat) hónapos jótállási hibajegyzék alapján megszervezi az egy-, illetve hároméves utófelülvizsgálati eljárást. Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után javaslatot tesz Megbízó számára az utófelülvizsgálati eljárás lezárására.

— A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása és folyamatos üzemeltetése.

Nyertes ajánlattevő feladata a 1512/2015. (VII. 23.) Korm.határozat 1. ütemében határozott aa)-ab), valamint ad)-af) alpontok szerinti programelemekre terjed ki.

A beruházás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes ajánlattevőnek a feladata az alábbi létesítményekre terjed ki:

I. Új Egyetemi Oktatási épület

II. Sportcsarnok, Sporttelep, Hallgatói Központ és Lőtér

III. Lovarda, Park és Infrastruktúra (kapcsolódó létesítmények, illetve a Budapest, VIII. kerület Ludovika tér 2. (Hrsz.: 36030) szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó belső és külső út, közmű (átépítés, felújítás)

IV.Ludovika Szárnyépület (Wallenberg Iskola)

V.Szárnyépülethez csatlakozó Vívóterem

A szerződés tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok ellátása Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásra vonatkozik.

Az alkalmasság megállapításához ajánlatkérő az alábbi mennyiségeket közli:

— acélszerkezet: mindösszesen kb. 500 tonna,

— zöldfelület: 17,1 ha,

— műemléki épület: 8 200 m2.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 53
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 055-102098

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Hévízi út 3/A.
Budapest
1033
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Váci út 140.
Budapest
1138
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 286 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2017. december 13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/02/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71310000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71630000
71356300
71520000
71541000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, VIII. Diószeghy Sámuel utca 38–42. 36009 hrsz ingatlan.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát a módosítást követően a II.2.4) valamint a VII.2.1) pontokban foglaltak képezik.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 53
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 302 050 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Hévízi út 3/A.
Budapest
1033
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Váci út 140.
Budapest
1138
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A 1674/2017 (IX.21.) Korm. határozat 2. pont aa-ad) bekezdéseiben foglalt, az Egyetem és a szélesebb közönség, valamint a környéken élők életminőségének javítását szolgáló többlet-műszaki tartalommal összefüggésben megnövekedtek a mérnöki feladatok. A kormányhatározat alapján megvalósul az Orczy-kert és Ludovika-tér a történelmi állapothoz igazodó, a jelenkori követelményeknek megfelelő rekontsrukciója, az Orczy-kertben lévő tó funkcióbővítő rekultiváció keretében újra csónakázásra alkalmassá válik, megújul és modern sporteszközökkel bővül az Orczy-kerthez kapcsolódó, közhasználatban lévő, a felújítást követően is ingyenesen használható szabadidős zöldterület, a Ludovika-campus területén mintegy 10 000 négyzetméteres területen kültéri tornapálya és fitneszpark, nagyméretű, modern, biztonságos játszótér, időmérésre is alkalmas, rekortán burkolatú futópálya, valamint egyéb szabadidős funkciók kiépítése történik meg.

A szerződés megkötését megelőzően a szerződés 4. számú Melléklet Fizetési Ütemtervben a teljesített feladatokhoz kapcsolódó kifizetések közül az Új Oktatási Épület vonatkozásában a huzat- és beázásmentes épület kivitelezési munkái a szerződés megkötését megelőzően megvalósultak, ezért az ezzel kapcsolatos szerződéses feladatok a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény 6:107.§ (1) bekezdésére figyelemmel lehetetlenültek, így a Fizetési Ütemtervben ehhez kapcsolódóan szerepeltetett kifizetést a Megbízó nem teljesít.

A többlet-műszaki tartalom miatt továbbá az elmaradó feladatokra tekintettel szükségessé vált a fizetési ütemterv módosítása is. Módosításra kerül továbbá a számlázás módjára vonatkozó rendelkezés.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A VII.2.1.) pontban hivatkozott 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában kitűzött céloknak megfelelően, a 2. pont aa-ad) bekezdéseiben foglaltak megvalósulása.

A Felek a Kbt. 141. § (2) valamint (6) bekezdései alapján módosítják a szerződést.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 286 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 302 050 000.00 HUF