Dienstleistungen - 68421-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Služby v oblasti tisku a jeho doručování

2023/S 025-068421

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad práce České republiky
Národní identifikační číslo: 72496991
Poštovní adresa: Dobrovského 1278/25
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Šeredová
E-mail: sarka.seredova@uradprace.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.uradprace.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poukázky pro osoby v hmotné nouzi III

II.1.2)Hlavní kód CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 567 602 521.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

hl. m. Praha

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka v Příbrami

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Středočeský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka v Českých Budějovicích

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka v Liberci

Část č.: 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberecký kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka v Pardubicích

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubický kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Úřad práce - krajská pobočka v Jihlavě

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79823000 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
22450000 Ceniny
22440000 Šekové tiskopisy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Hustota sítě provozoven / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Celkový počet provozoven / Váha: 5
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 235-618386
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Edenred CZ s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24745391
Poštovní adresa: Pernerova 691/42
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 18600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 567 602 521.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 567 602 521.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V IV. čtvrtletí roku 2022 bylo z rámcové smlouvy čerpáno v celkovém objemu, počtu objednávek a časovém rozmezí:

část 1 - Praha, za období 3.10.-24.11.2022, realizováno 16 objednávek v objemu 10 139 000,- Kč,

část 2 - Střední Čechy (Příbram), za období od 4.10.-7.12.2022,realizováno 22 objednávek v objemu 12 169 400,- Kč,

část 3 - České Budějovice, za období od 3.10.-13.12.2022, realizováno 55 objednávek v objemu 8 623 500,- Kč,

část 7 - Liberec, za období 6.10.-15.12.2022, realizováno 16 objednávek v objemu 6 130 540,- Kč,

část 9 - Pardubice, za období 4.10-29.11.2022, realizováno 6 objednávek v objemu 8 543 800,- Kč.

část 10 - Jihlava, za období 3.10.-7.12.2022, realizováno 18 objednávek v objemu 3 643 100,- Kč

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/01/2023