Diensten - 68564-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Frankrijk-Noirmoutier-en-l'Île: Opstalverzekeringen

2019/S 030-068564

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
Rue de la Prée au Duc, BP 714
Contactpunt(en): Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
Ter attentie van: Noël FAUCHER
85330 Noirmoutier-en-l'Île
Frankrijk
Telefoon: +33 251358989
E-mail: achats@iledenoirmoutier.org
Fax: +33 251395104

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.cdc-iledenoirmoutier.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Elektronische toegang tot informatie : https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66515200

Beschrijving
Opstalverzekeringen.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2018-036-M-FCT Perceel nr: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht