Diensten - 68565-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Saint-Herblain: Reparatie en onderhoud van installaties

2019/S 030-068565

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Atlantique Habitations
allée Jean Raulo — BP 30335
Contactpunt(en): Atlantique Habitations
44803 Saint-Herblain
Frankrijk
Telefoon: +33 251806767
E-mail: eguillon@atlantique-habitations.fr

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.atlantique-habitations.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45259000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud van installaties .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Soprema entreprise
rue de Bel-Air
Carquefou
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Tribunal de grande instance de Nantes
44000 Nantes
Frankrijk

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen