Diensten - 68568-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Bonn: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen

2019/S 030-068568

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH
Josef-Wirmer-Straße 2-8
Ter attentie van: Silvia Schmitz
53123 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 228-4463-2323
E-mail: vergabe@hilgmbh.de
Fax: +49 228-4463-100

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://vergabe.hilgmbh.de/VMPCenter/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://vergabe.hilgmbh.de/VMPCenter/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50630000

Beschrijving
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.3.2019 - 17:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.