Diensten - 68569-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Bourges: Delen van vuurwapens en munitie

2019/S 030-068569

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Minarm/DGA/DO/S2A
Division achats de Bourges — Rocade Est — Échangeur de Guerry
18021 Bourges Cedex
Frankrijk
Telefoon: +33 248274768

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35340000

Beschrijving
Delen van vuurwapens en munitie .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2018 92 0905
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

SilMach
16 rue Sophie Germain
25000 Besançon
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 434 122,66 EUR
Zonder btw