Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68574-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Ploiești: Programmierung von Anwendersoftware

2023/S 025-068574

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
Nationale Identifikationsnummer: 2842889
Postanschrift: Strada: Republicii, nr. 2-4
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ROBERT ADRIAN STANESCU
E-Mail: achizitii@cjph.ro
Telefon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjph.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administratie Publica
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de implementare sistem informatic, furnizare echipamente și licențe, retro-digitizare documente în cadrul proiectului Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate în Județul Prahova

Referenznummer der Bekanntmachung: 2842889/2022/20216
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Informații privind activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini

Obiectul contractului este reprezentat de implementarea unui sistem informatic de suport pentru acces la servicii sociale în cadrul județului Prahova, furnizarea de echipamente și licențe, precum și servicii conexe de retro-digitizare documente.

Implementarea proiectului va include minim următoarele componente:

● Livrare, instalare și configurare infrastructura hardware și software necesară realizării sistemului și asigurării unui nivel înalt de performanță și disponibilitate

● Servicii de implementare a sistemului informatic: dezvoltare/personalizare

● Servicii de instruire în vederea utilizării și administrării sistemului

● Servicii de retro-digitizare și indexare a documentelor relevante pentru beneficiarii serviciilor sociale din județul Prahova și integrarea acestora în sistemul informatic implementat.

Autoritatea contractanta va răspunde la solicitarile de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 11 zile. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 160 200.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30141200 Desktoptaschenrechner
30216110 Scanner für Computeranwendungen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

Judetul Prahova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Prezenta procedură se desfășoară în cadrul proiectului “ Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate în Județul Prahova” – cod proiect 154869, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui management performant și facilitarea accesului la servicii de asistență socială de calitate în județul Prahova, prin reducerea birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor oferite beneficiarilor ca urmare a implementării unui Sistem Informatic Suport pentru Acces la Servicii Sociale (SASS).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul Specific 1. Simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale, accesul rapid la informații, reducerea birocrației pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială din județul Prahova prin implementarea sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), la nivelul Consiliului Județean Prahova.

Obiectivul Specific 2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru 60 de persoane din GT pentru operarea și administrarea SASS. Formarea celor 60 de persoane va cuprinde un modul de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare și egalitate de gen.

Indicatorii de rezultat ai proiectului sunt:

Indicator 1. Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național - 1

Indicator 2. Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare – 60.

Valoarea estimata a achizitiei lei, fără TVA – 2.195.000,00 lei, fără TVA

Termen de prestare : Durata totală de implementare a proiectului este de maxim 10 luni de la intrarea in vigoare a contractului, respectiv constituirea garanției de buna executie contractului

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 1.SUBFACTOR- ABORDAREA PROPUSA PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 6.ABORDAREA PROPUSA PENTRU MANAGEMENTUL SCHIMBARII IN ORGANIZATIE / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 5.SUBFACTOR- IDENTIFICAREA ŞI ÎNCADRAREA ÎN TIMP A PUNCTELOR DE REPER (JALOANELOR) SEMNIFICATIVE ÎN EXECUȚIA CONTRACTULUI, INCLUSIV DESCRIEREA MODULUI IN CARE ACESTEA VOR FI REFLECTATE ÎN RAPORTĂRI, ÎN SPECIAL CELE PREVĂZUTE ÎN CAIETUL DE SARCINI / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 3.SUBFACTOR- ATRIBUȚIILE MEMBRILOR ECHIPEI IN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI ŞI, DACA ESTE CAZUL, CONTRIBUȚIA FIECĂRUI MEMBRU AL GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI, PRECUM ŞI DISTRIBUIREA ŞI INTERACȚIUNEA SARCINILOR ŞI RESPONSABILITĂȚILOR DINTRE EI / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 4.SUBFACTOR-ÎNCADRAREA IN TIMP, SUCCESIUNEA ŞI DURATA ACTIVITĂȚILOR PROPUSE SI CORELAREA CU EFORTUL PREVĂZUT PENTRU EXPERȚI / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane și a activităților. 2.SUBFACTOR-RESURSELE (UMANE ȘI MATERIALE) ȘI REALIZĂRILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI ACTIVITĂȚI / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate în Județul Prahova”, cod SIPOCA 1237/MySMIS2014 SMIS 154869, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara 2- Administratie Publica si sistem judiciar accesibile si transparente-Obiectiv specific 2.1.,, Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează proc

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea estimată a achiziției lei, fără TVA – 2.195.000,00 lei, în baza bugetului proiectului aferent Contract de finantare nr.688/19.04.2022 pentru proiectul “Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate în Județul Prahova”, cod SIPOCA 1237/MySMIS2014 SMIS 154869, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara 2- Administratie Publica si sistem judiciar accesibile si transparente-Obiectiv specific 2.1.,, Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orentate către beneficiari în concordanță cu SCAP’’,Cod apel: POCA/972/2/1,titlu: CP16/2021 ‚, Fundamentarea deciziilor , planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate’’

Valoarea estimată a contractului de servicii a fost calculată conform regulilor prevăzute la Cap. I. Secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Conform Referatului de necesitate nr. 20216 din data de 05.09.2022 și a notei de calcul valoarea estimate totala a contractului de servicii este de 2.195.000,00 lei, fără TVA compusă din:

1.Pachet licențe sistem integrat de management al serviciilor sociale, arhiva electronica, numar nelimitat de documente/dimensiune gestionate sau de utilizatori – 297.000.00 lei fără TVA, format din :

- Licență sistem de management de caz si gestiune activitati de asistenta sociala - 165.000,00 lei fără TVA

- Licenta sistem de management documente (DMS) pentru gestionarea arhivei electronice si a documentelor , registraturii si arhivei electronice ( nr nelimitat de documente/ dimensiune gestionate sau de utilizatori) - 132.000,00 fără TVA

2. Pachet licențe infrastructură software: sistem de monitorizare infrastructura si incidente de securitate, sistem de operare, sistem baze de date – 125.000,00 lei fără TVA

3. Pachet de echipamente IT necesare utilizării sistemului de către personalul Solicitantului: 12 tablete pentru evaluari din teren, realizate on-line, 2 calculatoare cu monitori si scaner profesional pentru incarcarea documentelor in arhiva electronica – 38.000,00 lei fără TVA

- 12 Tablete x 1500 lei / buc = 18.000 lei fără TVA

- 2 claculatoare + monitor x 4000 lei/ buc = 8000,00 fără TVA

- 2 scannere x 600 lei/ buc =12.000,00 lei fără TVA

4. Servicii de retro-digitizare documente de arhiva - 480.000,00 lei fără TVA

5. Servicii de formare pentru utilizarea si administrarea sistemului SASS- 35.000,00 lei fără TVA

6.Servicii de implementare sistem informatic, furnizare echipamente si licente, retro-digitizare documente 1.220.000,00 lei fără TVA

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 187-529680
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2509
Bezeichnung des Auftrags:

Contract

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Power Net Consulting S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11864363
Postanschrift: Strada Ernest Brosteanu, Nr. 29
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@power.ro
Telefon: +40 212019481
Fax: +40 212123934
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 195 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 160 200.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta NUMAI in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta, conf. art. 125 din HG nr. 395/2016

Orice comunicare, solicitare de clarificare, raspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare, si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Prahova - Serviciul Juridic Contecios
Postanschrift: Bd. Republicii nr. 2-4.
Ort: Ploiesti
Postleitzahl: 100066
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.cjph.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023