TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68702-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 031-068702

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Banco de España
C/ Alcalá, 48
Contactpunt(en): Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales
28014 Madrid
Spanje
E-mail: contratacion@bde.es
Fax: +34 913384339

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bde.es/bde/es

Adres van het kopersprofiel: http://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/contrata/Perfil_de_contratante.html

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30200000, 51600000, 50312000, 48000000, 72260000, 72267000

Beschrijving
Computeruitrusting en -benodigdheden .
Installatie van computers en kantooruitrusting .
Onderhoud en reparatie van computeruitrusting .
Software en informatiesystemen .
Diensten in verband met software .
Onderhouds- en reparatiediensten voor software .
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30200000, 51600000

Beschrijving
Computeruitrusting en -benodigdheden .
Installatie van computers en kantooruitrusting .
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30200000, 51600000

Beschrijving
Computeruitrusting en -benodigdheden .
Installatie van computers en kantooruitrusting .
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32420000, 32424000, 50312310

Beschrijving
Netwerkuitrusting .
Netwerkinfrastructuur .
Onderhoud van datanetwerkuitrusting .
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32420000, 32424000, 50312310

Beschrijving
Netwerkuitrusting .
Netwerkinfrastructuur .
Onderhoud van datanetwerkuitrusting .