TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68726-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Rivas-Vaciamarid: Software voor platforminterconnectiviteit

2018/S 031-068726

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
P2812300H
Plaza Constitución, 1
Ter attentie van: Departamento de Contratación y Compras
28522 Rivas-Vaciamarid
Spanje
Telefoon: +34 916602700
E-mail: contratacion@rivasciudad.es
Fax: +34 916700002

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.rivasciudad.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48211000, 48110000, 48440000, 48430000, 48000000, 48612000, 32573000, 32570000, 30211300, 32420000, 32424000, 32581000

Beschrijving
Software voor platforminterconnectiviteit.
Software voor verkooppunten.
Software voor financiële analyse en boekhouding.
Software voor inventarismanagement.
Software en informatiesystemen.
Databasebeheerssysteem.
Communicatiecontrolesysteem.
Communicatie-uitrusting.
Computerplatforms.
Netwerkuitrusting.
Netwerkinfrastructuur.
Gegevenscommunicatie-uitrusting.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26.3.2018 - 13:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.3.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.