TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68752-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Valladolid: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2018/S 031-068752

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Valladolid
C/ San Benito, 1
Contactpunt(en): Secretaría Ejecutiva del Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
47003 Valladolid
Spanje
Telefoon: +34 983426199
E-mail: sepcjd@ava.es
Fax: +34 983426162

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.valladolid.es

Adres van het kopersprofiel: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30120000

Beschrijving
Fotokopieer- en offsetdrukmachines.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: SE-PC 28/2017
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Canon España, S. A.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht