TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68769-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Portugal-Lissabon: Diverse geneesmiddelen

2018/S 031-068769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Lisboa
1649-035 Lisboa
Portugal

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33690000

Beschrijving
Diverse geneesmiddelen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 65 967,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Lilly Portugal, Lda.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 65 967,00 EUR
Zonder btw