TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68800-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Elektriciteit

2018/S 031-068800

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
A46483095
Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7
Ter attentie van: Amparo Porras
46013 Valencia
Spanje
Telefoon: +34 961974400
E-mail: aporras@cac.es
Fax: +34 961974471

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.cac.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09310000

Beschrijving
Elektriciteit.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Iberdrola Clientes, S.A.U.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 976 207,13 EUR