TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68817-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-La Celle-Saint-Cloud: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2018/S 031-068817

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ville de Celle-Saint-Cloud
8e, avenue Charles de Gaulle
Contactpunt(en): Direction de la commande publique
Ter attentie van: M. Delaporte Olivier
78170 La Celle-Saint-Cloud
Frankrijk
Telefoon: +33 130781056
E-mail: marchespublics@ville-lacellesaintcloud.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30100000

Beschrijving
Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2017 MAPA 29
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ogeo
82 avenue du président Wilson
93214 La Plaine Saint-Denis

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde Aantal jaar 4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles Cedex

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles Cedex

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen