TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68819-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Software en informatiesystemen

2018/S 031-068819

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Education Authority
40 Academy Street
Ter attentie van: Pamela Rea
BT1 2NQ Belfast
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890564217
E-mail: pamela.rea@eani.org.uk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48000000, 48450000

Beschrijving
Software en informatiesystemen .
Software voor tijdregistratie of human reousrces .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

NorthgateArinso UK Ltd
Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue
HP2 4NW Hemel Hempstead
Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen