TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68912-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Radom: Diensten voor bosbouwbeheer

2018/S 031-068912

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
Polen
Telefoon: +48 483856009
Fax: +48 483856001

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.radom.lasy.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77231000, 77231400, 77231900, 90711400

Beschrijving
Diensten voor bosbouwbeheer.
Bosinventarisatiediensten.
Sectorale planningsdiensten voor bosbouw.
Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 4 912 920,00 PLN
Met btw. Btw-tarief (%) 8,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu
26-600 Radom
Polen
E-mail: sekretariat@radom.buligl.pl
Telefoon: +48 483643696

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 4 569 561,47 PLN
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 4 912 920,00 PLN
Met btw. Btw-tarief (%) 8,00