С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 689224-2022

TIЗаглавиеИpлaндия-Dublin: Предоставяне на консултантски услуги по управление на околната среда за Eurofound — 211008/6283
NDНомер на публикацията на обявлението689224-2022
PDДата на публикуване12/12/2022
OJНомер на броя на ОВ S239
TWГрад/населено място на купувачаDUBLIN
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), EF.ADIR.OS — Operational Support
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен05/12/2022
DTКраен срок за подаване16/01/2023
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90713000 - Консултантски услуги по проблемите на околната среда
90714200 - Услуги по екологичен одит за действащи предприятия
90710000 - Управление на околната среда
80540000 - Услуги по обучение в областта на околната среда
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)IE061
IAИнтернет адрес (URL)https://www.eurofound.europa.eu/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048