TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68923-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Italië-Borgo Val di Taro: Dienstverlening door incassobureaus

2018/S 031-068923

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Piazza XI febbraio 6
Ter attentie van: MARZIA ANGELLA
43043 Borgo Val di Taro
Italië
Telefoon: +39 0525921737
E-mail: m.angella@comune.borgo-val-di-taro.pr.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.cmtaroceno.pr.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79940000

Beschrijving
Dienstverlening door incassobureaus.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 228 482,21 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

I.C.A. — IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l.
Lungotevere Flaminio 76
00196 Roma
Italië
E-mail: info@pec.icatributi.com
Telefoon: +39 018752281
Internetadres: www.icatributi.it
Fax: +39 0187509266

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 231 374,39 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 228 482,21 EUR
Zonder btw