TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68936-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Chirurgische instrumenten

2018/S 031-068936

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Madrileño de Salud — Hospital Universitario «12 de Octubre»
Avenida de Córdoba, s/n
Ter attentie van: UNIDAD DE CONTRATACION - PUBLICACIONES
28041 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 913908825
E-mail: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
Fax: +34 913908181

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.madrid.org/contratospublicos

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33169000

Beschrijving
Chirurgische instrumenten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 152 169,60 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Rudolf Medical España, S.L.
Naranjo de Bulnes, 7, bajo
33012 Oviedo
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 295 444,00 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 152 169,60 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00