TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68955-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Concurrentiegerichte dialoog 

Denemarken-Hvidovre: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 031-068955

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Rigspolitiet
64952811
Landlystvej 34
Contactpunt(en): Ledelsessekretariatet
Ter attentie van: Iben Søndersted
2650 Hvidovre
Denemarken
E-mail: kit-udbud@politi.dk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.politi.dk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000, 30211000, 71311300, 72212000, 72212517, 72212620, 72220000, 72250000, 72253200, 72260000, 72261000, 72310000, 72315200, 72600000, 72611000

Beschrijving
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning .
Mainframecomputer .
Adviezen inzake infrastructuur .
Programmering van toepassingssoftware .
Diensten voor ontwikkeling van IT-software .
Diensten voor ontwikkeling van netwerkbesturingssoftware .
Systeem- en technisch advies .
Systeem- en ondersteuningsdiensten .
Systeemondersteuningsdiensten .
Diensten in verband met software .
Softwareondersteuningsdiensten .
Gegevensverwerkingsdiensten .
Beheer van gegevensnetwerk .
Diensten voor computerondersteuning en -advies .
Technische computerondersteuningsdiensten .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 305 758 289,80 DKK
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

IBM Danmark ApS
Kongevejen 495B
2840 Holte
Denemarken

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 305 758 289,80 DKK
Zonder btw