Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69038-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Hjørring: Reparatur- und Wartungsdienste

2023/S 025-069038

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Arsenalvej 55
Ort: Hjørring
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 9800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Emilie Clara Jensen
E-Mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Offentligt EU-udbud af rammeaftaler vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Der udbydes to rammeaftaler vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser. Rammeaftalerne har til formål at sikre, at Ejendomsstyrelsen kan få udført/leveret ydelser, der relaterer sig til vedligeholdelsen af miljøkuglefang samt forvoldskasser. Rammeaftalerne vil både indeholde levering af varer, udførelse af vedligeholdelse/renovering samt en kombination heraf.

Rammeaftalerne udbydes som følgende to delaftaler:

Delaftale 1: Sjælland og Bornholm

Delaftale 2: Jylland og Fyn

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 1: Sjælland & Bornholm

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19510000 Gummiwaren
19520000 Kunststoffprodukte
44111000 Baumaterialien
44170000 Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien
50600000 Reparatur und Wartung von Sicherheits- und Verteidigungsmaterial
50610000 Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
75220000 Verteidigung
75221000 Militärische Verteidigung
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK014 Bornholm
NUTS-Code: DK02 Sjælland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 1 vedrører levering eller udførelse af ydelser i relation til vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg beliggende på Sjælland og Bornholm.

Rammeaftalernes (både delaftale 1 og 2) samlede anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Den anslåede/estimerede værdi af delaftale 1 er 22.800.000.

I relation til rammeaftalernes maksimale økonomiske værdi gælder følgende: Rammeaftalernes maksimale økonomiske omfang udgør samlet set én pulje på i alt DKK 55.000.000 for både delaftale 1 og 2 for hele aftaleperioden på 4 år. Vurderingen af, hvorvidt det maksimale økonomiske omfang er nået, baseres således på det samlede forbrug for både delaftale 1 og 2.

Såfremt én af Rammeaftalerne ikke træder i kraft grundet eksempelvis manglende tildeling, eller såfremt én af Rammeaftalerne ophører førtidigt grundet eksempelvis ophævelse eller opsigelse, opdeles den maksimale værdi således, at den maksimale værdi for delaftale 1 udgør DKK 28.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år, jf. ligeledes pkt. II.2.6), og den maksimale værdi for delaftale 2 udgør DKK 26.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 2: Jylland & Fyn

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19510000 Gummiwaren
19520000 Kunststoffprodukte
44111000 Baumaterialien
44170000 Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien
50600000 Reparatur und Wartung von Sicherheits- und Verteidigungsmaterial
50610000 Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
75220000 Verteidigung
75221000 Militärische Verteidigung
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 2 vedrører levering eller udførelse af ydelser i relation til vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg beliggende i Jylland og på Fyn.

Rammeaftalernes (både delaftale 1 og 2) samlede anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Den anslåede/estimerede værdi af delaftale 2 er 21.200.000.

I relation til rammeaftalernes maksimale økonomiske værdi gælder følgende: Rammeaftalernes maksimale økonomiske omfang udgør samlet set én pulje på i alt DKK 55.000.000 for både delaftale 1 og 2 for hele aftaleperioden på 4 år. Vurderingen af, hvorvidt det maksimale økonomiske omfang er nået, baseres således på det samlede forbrug for både delaftale 1 og 2.

Såfremt én af Rammeaftalerne ikke træder i kraft grundet eksempelvis manglende tildeling, eller såfremt én af Rammeaftalerne ophører førtidigt grundet eksempelvis ophævelse eller opsigelse, opdeles den maksimale værdi således, at den maksimale værdi for delaftale 1 udgør DKK 28.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år og den maksimale værdi for delaftale 2 udgør DKK 26.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år, jf. ligeledes pkt. II.2.6).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 006-013297
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 1: Sjælland & Bornholm

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 2: Jylland & Fyn

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Ejendomsstyrelsen, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Ejendomsstyrelsen betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige, jf. ovenfor pkt. 4, og økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Service-attesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret)

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

• Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

• Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering:

EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Yderligere oplysninger vedrørende afgivelse af tro- og loveerklæring fremgår udbudsbetingelsernes pkt. 2.6.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Organ med ansvar for mæglingsprocedure eksisterer ikke i Danmark
Ort: Ingen
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023