There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 69143-2022

Submission deadline has been amended by:  166827-2022
08/02/2022    S27

Lithuania-Palanga: Environmental services

2022/S 027-069143

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Palangos miesto savivaldybės administracija
National registration number: 125196077
Postal address: Vytauto g. 112
Town: Palanga
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 00153
Country: Lithuania
Contact person: Rasa Morkūnienė
E-mail: vps@palanga.lt
Telephone: +370 46041407
Internet address(es):
Main address: https://www.palanga.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6409
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=617818
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=617818&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Baltijos jūros kranto, ruožo nuo Pajūrio regioninio parko šiaurinės ribos iki Būtingės geomorfologinio draustinio pietinės ribos, stabilizavimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Siekiant pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą, planuojama įgyvendini Pajūrio juostos tvarkymo programoje numatytas krantotvarkines priemones

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90700000 Environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Palangos miesto savivaldybės teritorija

II.2.4)Description of the procurement:

Vadovaujantis 2021 metais VšĮ „Pajūrio tyrimo ir planavimo institutas“ parengto Baltijos jūros kranto, ruožo nuo Pajūrio regioninio parko šiaurinės ribos iki Būtingės geomorfologinio draustinio pietinės ribos, būklės monitoringo (pridedama) duomenimis 2021–2022 metais reikalinga įdiegti kranto stabilizavimo priemonės 21,2 km Baltijos jūros kranto ruože. Įvertinus Baltijos jūros kranto būklę nustatyta, kad skaičiavimais reikalinga įrengti (atnaujinti) 8 534 kv. m medinių takų, 12 120 m žabų tvorelių bei sukloti 54 500 kub. m šakų klojinių.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 495 867.77 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonė „Pajūrio juostos tvarkymas“

II.2.14)Additional information

Paslaugų teikėjas paslaugas turi suteikti per pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugų teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją – 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas;

2. Už suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma proporcingai įvykdytai paslaugų apimčiai pagal gautus atsiskaitymo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų priėmimo–perdavimo aktus (4 egz.) per 5 darbo dienas po to, kai bus pervestos ES lėšos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų;

3. Galutinis atsiskaitymas, t. y. likus ne mažiau kaip 20 procentų aktuojamų paslaugų.

4. Galimas atsiskaitymas su subrangovais.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/03/2022
Local time: 10:45
Place:

Palangos miesto savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų skyrius, Vytauto g. 112, Palanga

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/02/2022