Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 691622-2022

Submission deadline has been amended by:  48082-2023
13/12/2022    S240

Danmark-Brabrand: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2022/S 240-691622

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@kredslob.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9adea867-c91c-4fb5-be1c-139380fc42e0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9adea867-c91c-4fb5-be1c-139380fc42e0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9adea867-c91c-4fb5-be1c-139380fc42e0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Behandling af affaldsfraktioner indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler behandling af forskellige fraktioner indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter i alt 12 delopgaver (delaftaler):

1A: Behandling af madrasser og sofaer (stort brændbart)

1B: Behandling af træ

1C: Behandling af trykimprægneret træ

1D: Behandling af puds og stentøj

1E: Behandling af gips

1F: Behandling af glasuld og stenuld

1G: Behandling af dæk

1H: Behandling af flasker

1I: Behandling af toiletter og håndvaske

1J: Behandling af vinduer

1K: Behandling af storskrald

1L: Behandling af stort brændbart

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af madrasser og sofaer (stort brændbart)

Delkontraktnr.: 1A
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af madrasser og sofaer (stort brændbart) indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 1.100 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af træ

Delkontraktnr.: 1B
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af træ indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 14.700 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option - træ fra sorteringsgårde: Hvis Kredsløb ønsker/tilvælger det, vil kontrakten fra den 1. november 2024 eller den 1. november 2025 desuden omfatte træ indsamlet fra sorteringsgårde i Aarhus Kommune (forventet årlig mængde: 1-2 tons). Træ indsamlet fra sorteringsgårde vil i givet fald være underlagt de samme kontraktvilkår (herunder enhedspris) som træ indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Hvis Kredsløb ønsker/tilvælger, at kontrakten skal omfatte træ indsamlet fra sorteringsgårde, vil Leverandøren blive varslet herom senest 6 måneder før den 1. november 2024 hhv. den 1. november 2025.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af trykimprægneret træ

Delkontraktnr.: 1C
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af trykimprægneret træ indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 3.000 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af puds og stentøj

Delkontraktnr.: 1D
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af puds og stentøj indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 5.750 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af gips

Delkontraktnr.: 1E
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af gips indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 2.025 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af glasuld og stenuld

Delkontraktnr.: 1F
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af glasuld og stenuld indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 575 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af dæk

Delkontraktnr.: 1G
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af dæk indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 270 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af flasker

Delkontraktnr.: 1H
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af flasker indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 340 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af toiletter og håndvaske

Delkontraktnr.: 1I
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af toiletter og håndvaske indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 220 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af vinduer

Delkontraktnr.: 1J
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af vinduer indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 2.100 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af storskrald

Delkontraktnr.: 1K
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af storskrald indsamlet fra storskraldordningen i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 5.570 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 3 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af stort brændbart

Delkontraktnr.: 1L
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter behandling af stort brændbart indsamlet fra sorteringsgårde i Aarhus Kommune.

Vejledende mængde, jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste): 595 tons pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 3 x 12 måneder, således at den senest udløber den 31. maj 2028 uden yderligere opsigelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive nøgletallene ”Soliditetsgrad” (feltet ”Finansielle nøgletal”) og ”Egenkapital” (feltet: ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Tilbudsgiver skal i ESPD (feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) anføre, hvorvidt tilbudsgiver kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab iht. det i kontraktens afsnit 8 anførte krav om sikkerhedsstillelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kredsløb Genbrug P/S accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som

• Har haft en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår

• Har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår

• Som ifm. Kredsløb Genbrug P/S' indhentning af dokumentation for ESPD, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 8 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 8 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”) angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Med ”udført” menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse.

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 5 referencer.

Referencelisten skal angive navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde, kort og præcis opgavebeskrivelse, udførelsesperiode samt kontraktsum. Kredsløb Genbrug P/S forbeholder sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren minimum har 1/en lignende reference (dvs. 1/en reference med behandling af den samme affaldsfraktion) ift. den delopgave (delaftale), tilbudsgiver afgiver tilbud på.

Dvs. hvis tilbudsgiver byder ind på delopgaven (delaftalen) ”Behandling af gips”, skal tilbudsgiver angive som minimum 1/en reference vedr. behandling af gips.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelser samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at besigtige de af udbuddet omfattede fraktioner med henblik på at få et indtryk af, i hvilket omfang der kan forekomme urenheder i fraktionerne.

Tilbudsgiver kan besigtige fraktionerne i perioden fra den 13. december 2022 til og med den 5. januar 2023.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 134a, 135 og 136 gælder i dette udbud de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Kredsløb Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• Kredsløb Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• Kredsløb Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion.

• Kredsløb Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Kredsløb Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Kredsløb Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Underskrevet tro- og love-erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (jf. forordning 2022/576) .

- Tilbudsgivers revisorpåtegnede årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Kredsløb Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Kredsløb Genbrug P/S forlanger.

- En tilkendegivelse (jf. udbudsmaterialets bilag 5) fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 8 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 8 krævede sikkerhedsstillelse.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Kredsløb Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Krav om dokumentation af miljøgodkendelse ifm. tilbudsafgivelse: Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge uddrag fra tilbudsgivers miljøgodkendelse eller tilsvarende som dokumenterer, at tilbudsgiver på tilbudstidspunktet har tilladelse til at behandle den/de fraktion(er), som tilbudsgiver byder ind på.

Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2022