Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69206-2023

03/02/2023    S25

Polen-Duszniki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-069206

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 007-016925)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Duszniki
Nationale Identifikationsnummer: 7871995455
Postanschrift: Duszniki
Ort: Duszniki, ul.Sportowa 1
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 64-550
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Prędka
E-Mail: zamowienia@duszniki.eu
Telefon: +48 612919075
Fax: +48 612919131
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.duszniki.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki przez okres 18 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: RRG.271.20.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych, pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Duszniki, ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz z trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujących się w miejscowościach: Duszniki, Podrzewie i Grzebienisko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy określone zostały

w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ. Niniejsze dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 007-016925

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 06/05/2023
muss es heißen:
Tag: 10/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: