A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 69213-2020

12/02/2020    S30

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 030-069213

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M44 gyorsforgalmi út Szentkirály - Lakitelek

Hivatkozási szám: EKR000418322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Szentkirály - Lakitelek szakasz megvalósítására visszakötéssel Kecskemét irányába és kapcsolódó építmények tervezésére és kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 43 616 121 931.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 1.rész

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Bács-Kiskun megye, M44 gyorsforgalmi út és Szentkirály elkerülő tervezett nyomvonala, 4622 és 4623 j. utak

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az alábbiak teljes körű tervezésére és kivitelezésére:

— M44 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek közötti szakasz tervezése és kivitelezése 16+500 km szelvénytől a Lakitelek-Tiszakürt közötti kivitelezés alatt álló építési szakaszhoz csatlakozva (egybefüggő ~4,6 km)

1 db külön szintű csomópont a 4623 j. útnál, 1db komplex pihenő: 4623 j. úti csomópontban (Peitsik komplex pihenő)

2 db híd: felüljáró Peitsik-ér, vadátjáró és 4623 j. út felett (szabad nyílás: 31,87 + 31,54 m), ill. aluljáró K6 j. önkormányzati út alatt (szabad nyílás: 43,60 m)

— 4623 j. összekötő út felújításának tervezése és kivitelezése a tervezett M44 csomópont és a tervezett Szentkirály elkerülő közötti szakaszon (~4,0 km)

— Szentkirály elkerülő útszakasz tervezése és kivitelezése (~3,5 km)

— 4622 j. összekötő út felújításának tervezése és kivitelezése a tervezett Szentkirály elkerülő és a 44. sz. főút között (~8,1 km)

— a 4622 és 4623 j. utakkal párhuzamosan kerékpárút tervezése és kivitelezése a tervezett M44 csomópont és a 44 sz. főút között (~12,1 km)

— 44. sz. főút út felújításának tervezése és kivitelezése a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (~3,4 km; a 44 sz. főút és a 4622 j. úti tervezett turbó körforgalommal együtt)

A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A044.16.73

II.2.5) értékelési szempontok az 1. rész tekintetében: Minőségi kritérium

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember országos közútépítési projektek tervezése során, közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4.A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.AF III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AFIII.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max.24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 2.rész

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Bács-Kiskun megye, 44 sz. főút

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállakozási szerződés a 44. sz. főút felújításának tervezésére és kivitelezésére a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között (~20,3 km)

A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A044.16.73

II.2.5) Értékelési szempontok a 2. ajánlati rész tekintetében Minőségi kritériumok 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember országos közútépítési projektek tervezése során közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4.A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 096-231108
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 1.rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozgep.hu
Telefon: +36 19201204
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28 928 733 795.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 35 494 356 227.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Projektvezetés, felelős műszaki vezetés, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, folytatás a VI.3) pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 2.rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozgep.hu
Telefon: +36 19201204
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 671 550 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 121 765 704.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Műszaki vezetés, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, folytatás a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Folytatás: I. rész V.2.5): felelős műszaki vezetés, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, projektvezetés, felelős műszaki vezetés, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról, fémmentesítés, szakfelügyeletek, geodézia, környezetvédelmi monitoring rendszer, ideiglenes létesítményekkel kapcsolatos részfeladatok, irtási munkák egyes részfeladatai, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladatai, közművezetékek kiépítésének egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, magasépítési munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei

Folytatás: II. rész V.2.5): tervezési feladatok, projektvezetés, felelős műszaki vezetés, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról, fémmentesítés, szakfelügyeletek, geodézia, környezetvédelmi monitoring rendszer, ideiglenes létesítményekkel kapcsolatos részfeladatok, irtási munkák egyes részfeladatai, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladatai, közművezetékek kiépítésének egyes részfeladatai, műtárgyépítés egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

I. SDD Konzorcium:

Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft. Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11;

Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a – Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;

Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189. Adószáma: 24657998-2-43;

II. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Út 44. Adószáma: 10950676-2-44

III. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószáma: 11705053-4-44

2. rész:

I. SDD Konzorcium:

Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft. Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11;

Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a – Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;

Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189. Adószáma: 24657998-2-43;

II. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Út 44. Adószáma: 10950676-2-44

III. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószáma: 11705053-4-44

IV. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. Adószáma: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2020