Строителство - 69221-2018

TIЗаглавиеБългария-Гълъбово: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
NDНомер на публикацията на обявлението69221-2018
PDДата на публикуване15/02/2018
OJНомер на броя на ОВ S32
TWГрад/населено място на купувачаГЪЛЪБОВО
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Гълъбово (000817696)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен14/02/2018
DTКраен срок за подаване26/03/2018
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45231300 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG344
IAИнтернет адрес (URL)http://www.galabovo.org/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС