Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69412-2023

03/02/2023    S25

Schweden-Göteborg: Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken

2023/S 025-069412

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationale Identifikationsnummer: 212000-1355
Postanschrift: Box 1111
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 40523
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Linnea Söderström
E-Mail: linnea.soderstrom@ink.goteborg.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.goteborg.se/upphandling
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Marknads- opinions- och attitydundersökningar

Referenznummer der Bekanntmachung: 023/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Olika typer av marknads- opinions- och attitydundersökningar, kan exempelvis vara kvantitativa mätningar, undersökningar och analyser samt kvalitativa undersökningar och analyser.

Ramavtalet är uppdelat i följande delområden:

•Delområde A- Generalister

•Delområde B- Specialister, tjänsten är uppdelad i 6 stycken specialistkunskaper

•Delområde C- Medarbetarundersökning inkl. digitala temperaturmätningar

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 43 000 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde A- Generalister

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
79310000 Marktforschung
79312000 Markttests
79320000 Meinungsumfragen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE2 Södra Sverige
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Som generalist ska du ha allsidiga kunskaper som spänner över många olika områden, det vill säga breda allmänna kunskaper att genomföra olika marknads- opinions- och attitydundersökningar så som kvantitativa mätningar, undersökningar och analyser samt kvalitativa undersökningar och analyser. Leverantören ska ha en bred kompetens över flertalet områden och ett utbud av tekniker/metoder som kan tillämpas inom olika målgrupper och behovsstrukturer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Referensuppdrag / Gewichtung: 70%
Preis - Gewichtung: 30%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde B- Specialister, tjänsten är uppdelad i 6 stycken specialistkunskaper

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
79310000 Marktforschung
79311000 Umfragen
79320000 Meinungsumfragen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE2 Södra Sverige
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Leverantören ska ha förmåga att ta fram och utföra hela eller delar av undersökningar åt kommunala organisationer med varierande behov, teknik och volym. Med en specialist menas en Leverantör som har omfattande kunskap eller förmåga baserad på forskning, studier, metod eller erfarenhet. Som specialist besitter du specialistkunskaper inom antingen en eller flera områden (Leverantören kan välja att lämna anbud på ett eller flera specialistkunskaper)

Tjänsten är uppdelat i 6 specialistkunskaper:

Kvalitativa metoder

Internetpanel

Tjänstedesign

På stan rekryteringar och intervjuer

Fördjupade analyser

Omfattande undersökningar

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Referensuppdrag / Gewichtung: 70%
Qualitätskriterium - Name: Mervärde Specialistkunskap Internetpanel (endast för specialistkunskapen internetpanel) / Gewichtung: 70%
Preis - Gewichtung: 30%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde C- Medarbetarundersökning inkl. digitala temperaturmätningar

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
79310000 Marktforschung
79311000 Umfragen
79320000 Meinungsumfragen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE2 Södra Sverige
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I dagsläget används flera olika metoder för att undersöka arbetsmiljön i våra verksamheter; arbetsmiljöronder, analys av tillbud och arbetsskador, årlig medarbetarenkät, dialog vid APT, medarbetarsamtal etcetera. Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har sedan en tid tillbaka uttryckt en efterfrågan av digitala verktyg för temperaturmätningar av arbetsmiljöfaktorer. Här lyfts behov av ett mer löpande stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet som följer upp och genererar löpande arbetsmiljödata som komplement till ovanstående undersökningsmetoder.

Verktyg ska användas för två olika typer av undersökningar:

Årlig medarbetarundersökning

Löpande digitala temperaturmätningar

Göteborgs Stad behöver ett verktyg för digitala temperaturmätningar som erbjuder färdiga frågepaket framtagna med grund i forskning och erfarenhet inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Det är dock viktigt att det går att göra lokala anpassningar, så som att formulera om frågor så att de passar för den aktuella verksamheten eller skicka ut extra frågor vid behov. Staden har vidare behov av ett verktyg som möjliggör för medarbetare att lämna anonyma kommentarer. Verktyget ska kunna hantera såväl löpande automatiserade undersökningar som en årlig medarbetarundersökning med separata rapporter för alla nivåer i staden.

Verktyget ska hantera data på ett rättssäkert och informationssäkert sätt. Verktyget bygger på gällande lagstiftning och regelverk och kan på ett driftsäkert sätt hantera stora volymer.

Verktyget ska kunna kopplas mot stadens informationsdata för enkel integration av organisation och användare, behörighetshantering och inloggning för användare. Verktyget ska även skapa förutsättningar för ökad digitalisering genom hög grad av automatisering där medarbetarna, chefer och HR upplever systemet som användarvänligt och effektivt.

För djupare information läs även bilagan Förutsättningar, behov och målbild Göteborgs Stad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Referensuppdrag / Gewichtung: 70%
Preis - Gewichtung: 30%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 170-482053
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HKL Research AB
Nationale Identifikationsnummer: 556768-9483
Postanschrift: Drottninggatan 26
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 41114
Land: Schweden
E-Mail: hanne@hklresearch.se
Internet-Adresse: http://www.hklresearch.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: winningtemp AB
Nationale Identifikationsnummer: 556862-3101
Postanschrift: Kyrkogatan 20-22
Ort: GÖTEBORG
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 41115
Land: Schweden
E-Mail: mattias.wallstrom@winningtemp.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB
Nationale Identifikationsnummer: 556882-3404
Postanschrift: Box 9129
Ort: GÖTEBORG
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 40093
Land: Schweden
E-Mail: info@indikator.org
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SWECO Sverige AB
Nationale Identifikationsnummer: 556767-9849
Postanschrift: Box 34044
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 10026
Land: Schweden
E-Mail: anbud.su.society@sweco.se
Internet-Adresse: http://www.sweco.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ipsos AB
Nationale Identifikationsnummer: 556624-6954
Postanschrift: Box 12236
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 10226
Land: Schweden
E-Mail: anja.tikkanen-weiszflog@ipsos.se
Internet-Adresse: http://www.ipsos.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Point AB
Nationale Identifikationsnummer: 556307-1512
Postanschrift: Kaserntorget 1
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 411 18
Land: Schweden
E-Mail: markus@intermetra.se
Internet-Adresse: http://www.point.nu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trivector Traffic AB
Nationale Identifikationsnummer: 556555-1701
Postanschrift: Vävaregatan 21
Ort: LUND
NUTS-Code: SE224 Skåne län
Postleitzahl: 222 36
Land: Schweden
E-Mail: Info.traffic@trivector.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Evimetrix AB
Nationale Identifikationsnummer: 556754-5750
Postanschrift: Sibyllegatan 30
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 114 43
Land: Schweden
E-Mail: alf.brydolf-berg@evimetrix.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Origo Group Sverige AB
Nationale Identifikationsnummer: 556671-1650
Postanschrift: Box 11172
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 10061
Land: Schweden
E-Mail: hans.hansson.julin@origogroup.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B-engaged AB
Nationale Identifikationsnummer: 559165-1863
Postanschrift: Solna Torg 19, plan 5
Ort: SOLNA
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 17145
Land: Schweden
E-Mail: maria.nettersand@b-engaged.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Enkätfabriken AB
Nationale Identifikationsnummer: 556883-4757
Postanschrift: Storgatan 8b
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 411 24
Land: Schweden
E-Mail: upphandling@enkatfabriken.se
Internet-Adresse: http://www.enkatfabriken.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SKOP analys AB
Nationale Identifikationsnummer: 559074-9296
Postanschrift: TULEGATAN 38
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 11353
Land: Schweden
E-Mail: oscar.hultaker@skop.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Populum AB
Nationale Identifikationsnummer: 559035-7678
Postanschrift: Gamla Brogatan 9
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 11120
Land: Schweden
E-Mail: johannes@populum.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ramboll Management Consulting AB
Nationale Identifikationsnummer: 556610-4724
Postanschrift: Box 17009
Ort: STOCKHOLM
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Postleitzahl: 104 62
Land: Schweden
E-Mail: anbud@ramboll.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 18
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Parlametric AB
Nationale Identifikationsnummer: 559112-4556
Postanschrift: Grönegatan 4a
Ort: LUND
NUTS-Code: SE224 Skåne län
Postleitzahl: 22224
Land: Schweden
E-Mail: daniel@parlametric.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023