Dienstleistungen - 694281-2022

14/12/2022    S241

Finnland-Helsinki: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 241-694281

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Nationale Identifikationsnummer: 0202132-3
Postanschrift: PL 160
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00181
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Anne Saarinen
E-Mail: anne.saarinen@sitra.fi
Telefon: +358 505577881
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sitra.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Julkisoikeudellinen rahasto
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sitra - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Digital Advisor

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on saada kokenut ICT-konsultti ylläpitämään ja kehittämään Sitran

nykyisiä ja uusia Microsoft 365-pohjaisia digitaalisen tietotyön ja asianhallinnan välineitä,

käytänteitä, automaatioita sekä järjestelmiä ja tarvittaessa tukemaan muuta ICT:tä

osaamisalueensa teknisissä kysymyksissä. Konsultti tulee toimimaan projekteissa,

kehitystehtävissä ja käyttäjien kouluttamisessa.

Hankinnan tavoitteena on täydentää Sitran sisäisen ICT-yksikön erityisosaamista

organisaation digitaalisen kyvykkyyden varmistamiseksi. Sitralla on käynnissä

pienkehitysprojekteja, joissa Microsoftin 365-alustan ominaisuuksia jalkautetaan

organisaation ja sen sidosryhmien käyttöön.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) kilpailuttaa digitaalisen tietotyön asiantuntijakonsultin.

Hankinnan kohteena on saada kokenut ICT-konsultti ylläpitämään ja kehittämään Sitran nykyisiä ja uusia Microsoft 365-pohjaisia digitaalisen tietotyön ja asianhallinnan välineitä, käytänteitä, automaatioita sekä järjestelmiä ja tarvittaessa tukemaan muuta ICT:tä osaamisalueensa teknisissä kysymyksissä. Konsultti tulee toimimaan projekteissa, kehitystehtävissä ja käyttäjien kouluttamisessa.

Hankinnan tavoitteena on täydentää Sitran sisäisen ICT-yksikön erityisosaamista organisaation digitaalisen kyvykkyyden varmistamiseksi. Sitralla on käynnissä pienkehitysprojekteja, joissa Microsoftin 365-alustan ominaisuuksia jalkautetaan organisaation ja sen sidosryhmienkäyttöön.

Konsultti tukee asiakkaan uusien ja olemassa olevien Microsoft pilviratkaisuiden kehittämistä, määrittelyä, testaamista ja hallintaa. Työn pääpaino on kehityksessä ja nykyisten työkalujen toimintamallien jalkauttamisessa organisaation sisällä ja sidosryhmille. Konsultti pitää myös koulutuksia ICT-henkilöstölle sekä loppukäyttäjille. Lisäksi hän toimii organisaatiossa proaktiivisena neuvonantajana erilaisten tietotyön käytänteiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa. Konsultin tehtäviin kuuluu myös tukea Asiakasta ottamaan käyttöön tiedonsuojaus (MIP, DLP ja tiedon luokittelu) ja päivittää asiakirjojen metatietojen keräämiseen liittyvät määrittelyt.

Työskentelyn aikana päivitetään Sitran intranet ns. Sharepoint classic-teknologiasta uudempaan, ja valittavalla konsultilla on hankkeessa vastuurooli nykyaikaisen vuorovaikutuksellisen viestinnällisen intranetin ja asioiden digitaalisten työtapojen jalkauttamisessa.

Sitran kehitysaihiot liittyvät mm. seuraaviin aktiviteetteihin, joihin valittava konsultti osallistuu vastuuroolissa:

- Moderni M365- ja Viva Connections-pohjainen intranet- ja asiakirjojenhallinnan kehitys

- Microsoft 365-kollaboraatiotyökaluja hyödyntävä modernin tietotyön työkalujen kehitys

- Asian- ja asiakirjojenhallinnan ja erilaisten Teams- ja Sharepoint-työtilojen nykyaikaistaminen

- Dynaamisesti päivittyvien M365-käyttöoikeusryhmien ja käyttövaltuutusten arkkitehtuuri, hallinnointimalli ja muutoksen toteutus Azure AD:hen ja sitä käyttäviin Enterprise-applikaatioihin ja kertakirjautumisen kohdejärjestelmiin

- PowerPlatform -pohjainen low code/no code automaatioiden ja sovellusten kehittäminen Dataverseen tai kolmannen osapuolen järjestelmään

- Sharepointin, OneDrive for Business:n ja Teamsin arkkitehtuurin ja hallinnointimallin suunnittelu ja toteutus

- Tiedonsuojauksen kehittäminen M365:n työkaluja hyödyntäen, mm. Microsoft Information Protection (sensitivity labels, DLP, retention)

Sitran toiminta pohjautuu laajasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja M365-kollaboraatiotyökaluja käytetään laajamittaisesti sidosryhmien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollistajana.

Valittavan konsultin odotetaan osallistuvan mm. seuraavanlaisiin tehtäviin:

- Hybriditilaisuuksien, webinaarien, online-työpajojen ja koulutusten toimintamallin konseptointiin ja fasilitointiin

- Teams-työtilojen käytön kehittäminen loppukäyttäjän näkökulmasta sekä tilojen muutoksen ja elinkaaren hallinta

- Data- ja sisältömigraatiot M365-alustaan ulkoisista lähteistä

- Sharepoint- ja Teams-työtilojen hallinnan tehostaminen automatisoinneilla, GraphAPI:lla ja PowerShell-skripteillä

- PowerPlatform ympäristön suunnittelu, hallinnointi ja arkkitehtuurin suunnittelu

- Sähköinen arkistointi julkisuuslain Sitraa koskevien säännökset huomioiden

Nimetty asiantuntija työskentelee noin 50 % Sitran toimitiloissa Helsingissä ja noin 50 % etänä ellei muuta sovita. Sitra varaa oikeuden vaatia läsnätyötä työtehtävän niin vaatiessa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Asiakkaalla on oikeus jatkaa sopimusta optiokaudella 1.1.2024 – 30.6.2024.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sitra - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Digital Advisor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sulava Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2371068-9
Postanschrift: Vuorikatu 14 B
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00100
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 180 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/12/2022