Lieferungen - 69483-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-Varaždin: Medicinske naprave

2023/S 025-069483

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 002-003782)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirjana Čusek-Slunjski
E-pošta: mirjana@angela.hr
Telefon: +385 915308324
Telefaks: +385 42213241
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.obv.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema za Projekt izgradnje dnevne bolnice jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin te projekt Uspostava objedinjenog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin.

Referentni broj: 21.4.-22-VV-112
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za „Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ te projekt „Uspostava objedinjenog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin“.

Izdvojena nabava za Grupe 3,8 i 11

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 002-003782

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 13/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 13/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: