Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69637-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Odense: Allgemeine und berufliche Bildung

2023/S 025-069637

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Socialstyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 26144698
Postanschrift: Edisonsvej 1
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Ida Kristine Duborg Mikkelsen
E-Mail: idmi@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 40216413
Fax: +45 72423709
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://socialstyrelsen.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompetenceudvikling: Tværfaglig indsats for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd

Referenznummer der Bekanntmachung: 17112
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Socialstyrelsen skal sammen med fire kommuner videreudvikle (modne) en tværfaglig ind-satsmodel for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd. For at medarbejderne i projektkommunerne er klædt på til at implementere indsatsen, tilbydes kommunerne kompetenceudvikling i 2023-2025. Kompetenceudviklingens formål er at sikre, at medarbejderne på tværs af social- og skoleområdet kan omsætte og arbejde med indsatsmodellen i praksis så lærere og forældre til børn med udadreagerende adfærd opnår styrkede kompetencer og handlemuligheder, der kan skabe positive udviklingsprocesser i klassen og i hjemmet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 Danmark
Hauptort der Ausführung:

Kompetenceudvikling skal tilbydes til fire kommuner i Danmark. Kommunerne er placeret rundt om i landet.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Socialstyrelsen skal sammen med fire kommuner videreudvikle (modne) en tværfaglig ind-satsmodel for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd. For at medarbejderne i projektkommunerne er klædt på til at implementere indsatsen, tilbydes kommunerne kompetenceudvikling i 2023-2025. Kompetenceudviklingens formål er at sikre, at medarbejderne på tværs af social- og skoleområdet kan omsætte og arbejde med indsatsmodellen i praksis så lærere og forældre til børn med udadreagerende adfærd opnår styrkede kompetencer og handlemuligheder, der kan skabe positive udviklingsprocesser i klassen og i hjemmet. Opgaven vedrører udarbejdelse af et kompetenceudviklingskoncept, der indeholder følgende: 1) Tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for projektkommunernes faglige rådgiver, ressourcevejleder(e), gruppeleder(e) og klasseteams, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale og understøttende materiale til gennemførelse af klasseforløb og forældregruppeforløb og omsætning af indsatsmodellens kerneelementer til konkrete praksistiltag i klassen og i hjemmet. 2) Gennemførelse af kompetenceudvikling i fire rul i perioden fra 2023-2025. 3) Administration og projektledelse af kompetenceudviklingen, herunder samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Kvalifikationer og erfaring / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-717193
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompetenceudvikling: Tværfaglig indsats for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Der er ikke modtaget nogle tilbud, hvorfor Socialstyrelsen påtænker at overgå til udbud med forhandling uden foregående udbudsbekendtgørelse.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023