Dienstleistungen - 69700-2022

08/02/2022    S27

Hrvatska-Split: Usluge oglašavanja

2022/S 027-069700

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 005-008077)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš"
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moreikrs.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Referentni broj: 01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja provodi se u sklopu projekta Jadro - izvor života sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 005-008077

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/02/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: