Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69711-2023

03/02/2023    S25

Polen-Połczyn-Zdrój: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-069711

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Połczyn-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Połczyna-Zdroju
Postanschrift: Plac Wolności 3-4
Ort: Połczyn-Zdrój
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-320
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ireneusz Otfinowski
E-Mail: i.otfinowski@polczyn-zdroj.pl
Telefon: +48 943666125
Fax: +48 943666105
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.polczyn-zdroj.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. i transportu ich do Instalacji Komunalnej.

Referenznummer der Bekanntmachung: GG.271.1.19.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku i transportu tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym dla Regionu Wschodniego (zarządca Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój), zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej zmienioną Uchwałą nr LV/529/2018 z dnia 19.09.2018 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 241 008.53 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Połczyn-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku i transportu tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym dla Regionu Wschodniego (zarządca Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój), zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej zmienioną Uchwałą nr LV/529/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn- Zdrój,

2. transport i przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym,

3. przekazanie pozostałych komunalnych odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

4. odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon pochodzących z pojazdów o ciężarze do 3,5 t raz na kwartał sprzed nieruchomości zamieszkałych, z osiedli mieszkaniowych wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do SWZ Opis przedmiotu zamówienia raz w miesiącu.

5. odbiór przeterminowanych lekarstw z pojemników ustawionych w aptekach oraz zużytych baterii i akumulatorów zebranych w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej i transport do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym. Pojemniki do ww. zbiórek zapewnia Wykonawca.

6. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje:

• szkło,

• papier,

• bioodpady,

• metale i tworzywa sztuczne.

7.odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz zebrane przeterminowane leki a także zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym, zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

8. odbiór odpadów komunalnych odbywa się ze wszystkich pojemników (również tych prywatnych należących do właścicieli nieruchomości lub przez nich dzierżawionych (niezależnie od podmiotu będącego dzierżawcą i ich koloru) a także z worków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium „aspekt środowiskowy”- norma emisji spalin / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Kryterium klauzule społeczne / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 207-591499
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GG.271.1.19.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. i transportu ich do Instalacji Komunalnej.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ATF Sp. z o.o. Sp.K.
Nationale Identifikationsnummer: 330 322 739
Postanschrift: Chojnica 2
Ort: Miroslawiec
NUTS-Code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postleitzahl: 78-650
Land: Polen
E-Mail: przetargi@atfpolska.com
Telefon: +48 943664202
Fax: +48 943662284
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 389 726.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 241 008.53 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocze-śnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczo-nego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-0676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023